Gå tilbake til:
Du er her:

Nygårdsparken

Nygårdsparken - en klassisk park i hjertet av byen.

Etablert i 1885

Parkens totale areal er 74,2 daa

Initiativtakere var legene Klaus Hanssen og Joachim Wiesner

Nygårdsparken er godt egnet for rusleturer, lek, aktiviteter og rekreasjon. På godværsdager er den perfekt for avslapning på en av de mange gressplenene. Deler av parken er per i dag under rehabilitering og parken vil snart tilby enda flere kvaliteter.

Engelsk landskapsstil

Nygårdsparken er en av Norges beste eksempler på en park utformet i engelsk landskapsstil. Den engelske landskapsparken har sitt utgangspunkt i naturen og har som mål å framheve de vakreste naturelementene. En engelsk landskapspark skal fremstå som et maleri samtidig som den skal inneholde ulike former for opplevelser og stemninger.

Bygget for å fremme folkehelsen

Parken ble åpnet i 1885, og en av hovedhensiktene til parken var å fremme folkehelsen gjennom å tilby folk lys og luft. Den dag i dag er parken fremdeles lett tilgjengelig for store deler av Bergens innbyggere, og en kan fremdeles nyte lyse lufteturer her.

Botanisk unik

Vegetasjonen i en engelsk landskapspark skal fremstå naturlig og naturlik, og botanisk sett er Nygårdsparken virkelig en unik park.

Les mer om parkens historie og om planteartene i Nygårdsparken.

Parken er i dag under rehabilitering