Gå tilbake til:
Du er her:

Fredens bolig

Fredens Bolig som er en park ved Krohnengen skole. Parken ble rustet opp i 2012.

Fredens Bolig er en tidligere gravplass som ble anlagt i 1809 som hjelpekirkegård for Korskirkens landsogn. Siste begravelse fant sted i 1928. Kirkegården ble nedlagt i 1968 og området lagt ut til park.

Parken slik den fremtrer i dag ble anlagt i 1985; men ballbingen ble anlagt ved årtusenskiftet, og skateboardrampen noen år senere. Krohnengen skole grenser mot parkens sydside, og elevene har i stor utstrekning tatt parken i bruk.

Rustet opp i 2012

I begynnelsen av juni startet arbeidet med utbedring av parken. Flere murer og trapper er reparert. Kantstein og asfalt på gangveier og en gammel grusplass er asfaltert. Ellers er overvannssystemet utbedret.