Gå tilbake til:
Du er her:

Meyermarken bydelspark i Sandviken

Meyermarken bydelspark, slik vi kjenner den i dag, ble etablert i 1988. Parken ligger sentralt i Sandviken.

Landskapsarkitekter: Arne Smedsvig og Trine Fossland– Bergen kommune (1984-86)

Riss Landskap v/ Anne Irgens (2009)

Kunstner: Tor Myklebust Fontene / bevegelig skulptur (1985-86)

Anleggsgartner: etablering ved Askeland (1987). Rehabilitering lekeplass og trappeamfi ved Tommys Hage og anlegg (2009)

Vedlikehold utføres av: Anleggsgartnermester Wikholm AS (fram til 2014)

På fine sommerdager ligger mennesker tett i tett og nyter solen, og om vinteren akes det og bygges snømenn. Gjennom buekorpssesongen markerer Mathismarkens Bataljon sin tilstedeværelse gjennom sin eksersis.

Stor slette og levende vannkunst
Helt sentralt i parken er en grønn slette på 1.5 mål – velegnet til frisbeekasting, croquet og fri lek. Sletten er omkranset av gangsti og skifer-gangareal som er godt egnet til grilling. Den solrike østvendte skråningen er terassert og todelt av en buet tilkomstvei. Gressarealer, buskfelt, store trær og fine natursteinselementer preger skråningen.

Et annet kjært innslag i parken er en bevegelig fontene - sentralt i en rund plass omkranset av en nøyaktig klippet hekk. På benkene inntil hekken sitter gjerne unge mødre med barnevogn som ser på sine barn som leker med det rennende vannet.

Lekeplassen «Lille Sandviken»
I 2009 ble det utført en rehabilitering i deler av parken. Trappeamfi ble anlagt nord i parken, og lekeområdet ble fornyet. Inspirasjonen til utformingen av lekeplassen er bylandskapet i Sandviken. Landskapet er formet med gummibelegg, hvor husene står på grønne bakker, mens sjøen er visualisert med blått belegg. Sandkassen er plassert inntil bryggen ved «sjøen» der en ved bruk av en vippebom kan heise sand i bøtter.

Bydelsparkens historie:
Ladegård, lekeplass og grunn for «husvillebrakker»

”Meyermarken var navnet på Otto Meyers eiendom på den tidligere Ladegårdens grunn. Området ble i henhold til reguleringsplanen av 1877 utbygd med brede langsgående gater og mange bratte sidegater. Fra 1909 til 1911 ble et åpent område mellom Ladegårdsgaten, Absalon Beyersgate og Øvre Sandviksvei opparbeidet av kommunen til lekeplass. «Rennebanen» var lenge uoffisielt navn på lekeplassen, hvor barna brukte kjelker og krøbber (kraftig kjelke) som farkoster om vinteren. Etter bybrannen i 1916 ble det reist såkalte husvillebrakker og halvpermanente boliger her. 23 brakker med i alt 60 leiligheter ble revet i 1984. Det lokale engasjementet for å reetablere parken var stort, som resulterte i åpning av den 9 mål store Meyermarken bydelspark i 1988.