Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjekter

Bymiljøetaten bygger offentlige byrom, parker, gang- og sykkelveier, snarveier, turstier, kommunale veier og vi gjennomfører trafikksikringstiltak.

Byggeprosjektene finansieres både over kommunens eget budsjett, og gjennom utbyggingsavtaler med utbyggere.

Vi bygger i sentrum, Møllendal, Løvstakken/Damsgård og på Paradis, for å nevne noe.

Prosjektene springer ut av planer som er vedtatt av bystyret, slik som eksempelvis Grøntmiljøplan, Trafikkerhetsplan, og reguleringsplaner.

På disse sidene finner du eksempler på noen av byggeprosjektene vi er i gang med.