Gå tilbake til:
Du er her:

Mobilpunkter

Med mobilpunkter ønsker Bergen kommune å gjøre de smarte, miljøvennlige transportformene mer synlig og tilgjengelig. Det skal være enkelt å gjøre miljøvennlige transportvalg i Bergen.

 • Hver husholdning bruker ca 6800 kr pr måned på transport (SSB)
 • Over 80 prosent av utgiftene går til å eie og bruke egen bil – ca 5500 kr
 • Bilene brukes om lag en halvtime om dagen (TØI). Det betyr at en gjennomsnittlig privateid bil koster om lag 366 kr pr time den brukes(!)
 • Hver bildelingsbil erstatter om lag 10 privateide biler
 • Bergen har som mål senke gjennomsnittlig antall biler pr husholdning fra 1,35 til 1 innen 2025? Det betyr at om lag 45 000 husstander må kvitte seg med minst en bil.

De fleste som bor i en by og ikke er avhengig av bil hver dag, kan få dekket transportbehovet sitt med å gå, sykle, ta buss og bane - og ha tilgang på bil når det trengs. En typisk familie kan halvere kostnadene til bilhold gjennom bildeling - og få tilgang til en stor flåte av moderne biler i alle størrelser som dekker de fleste behov.

Skal en hverdag uten egen bil gå rundt, må imidlertid de fleste av oss bruke flere ulike transportformer - og de må henge sammen. Kollektivreisen må suppleres med å gå, sykle eller kjøre bil i en eller begge ender. Mobilpunkter er en brikke i dette puslespillet.

Hvor kommer mobilpunktene?

Bymiljøetaten planlegger og etablerer mobilpunkter i Bergen. Mobilpunktet på Møllendal var først ut og ble åpnet 8. mai 2018. På Møhlenpris er det etablert 3 mobilpunkter i 2018, i Thormøhlens gate, Welhavens gate og i Professor Hansteens gate. Andre mobilpunkter som er under etablering eller planlegging er:

 • Sydneshaugen (under bygging, ferdig første kvartal 2019)
 • Tollbodallmenningen (åpner november 2018)
 • Holbergsallmenningen (ferdig til påske 2019)
 • Nedre Nygård: En til tre mobilpunkter planlegges i tilknytning til Graveklubbens prosjekt
 • Sandviken, Løvstakksiden og Fridalen: Skal utredes nærmere

Disse tilbudene kan du finne på et mobilpunkt

 • Reserverte plasser til bildelingsbiler, både elbiler og fossilbiler
 • Offentlig tilgjengelige ladepunkter for alle ladbare biler
 • Åpen sykkelparkering
 • Tryggere sykkelparkering for beboere
 • Bysykler
 • Kollektiv holdeplass
 • Samlet informasjon om kollektivtilbud, bildeling, bysykler mm
 • Samkjøringsholdeplass

Ingen mobilpunkter har alle disse tilbudene, men varierer fra sted til sted etter behov og muligheter.

Så hva betyr dette for deg som innbygger?

 • Du får flere muligheter til å lade din egen elbil i de urbane områdene. Tilgang til ladepunktet får du med appen Bilkraft for en rimelig penge. Du lader også raskere enn i stikkontakten hjemme.
 • Er du med i en bildelingsordning, blir det lettere å finne bilen du har bestilt, det blir bedre tilgang på elbiler (rimeligere i drift), og du kan gå eller sykle for å hente bil og parkere sykkelen greit mens du bruker bilen.
 • Enkelte steder kan du abonnere på en tryggere sykkelparkeringsplass i en sykkelhangar, og i områder med bossnett kan du bruke din egen bossbrikke til å låse opp sykkelhangaren. Denne ordningen er under etablering. Mer informasjon om pris og hvordan du registrerer deg kommer.
 • Det blir lettere å klare seg uten egen bil i byen, fordi du har lettere tilgang på transporttilbud som fungerer godt sammen med kollektivtilbudet. Du sparer både tid og penger.