Gå tilbake til:
Du er her:

Vi oppgraderer lekeplasser

Bymiljøetaten er i gang med å oppgradere lekeplasser i Indre Laksevåg, Årstad og Bergenhus.

Bymiljøetaten planlegger lekeplassene i samarbeid med nærmiljøet og ønsker å styrke lekeplassene som gode møteplasser med et tilbud for alle aldre.

Arbeidet er godt i gang med bygging på følgende lekeplasser:

Tveiteparken
Tveiteparken er en mye brukt lekeplass som ligger sentralt og nær Bybanen i Årstad bydel. Lekeplassen skal utvides med særlig vekt på aktivitet og sanselige opplevelser. Vi skal etablere ny sklie, klatrelek, trampoline, sandkasse, gangvei, balanselek, grill, benker, musikklek, lekeskulptur og sanselek. Her kan hele familien samles for å leke, grille, eller kanskje spille litt musikk med den nye musikkleken. I tillegg kommer ny belysning, som vil gi bedre tilgjengelighet og oversikt.

Damsgård ballbane

Damsgård ballbane får nye gjerder og en flerbruksbane med fotball, basket, sandvolleyball og ny belysning.

Hermann Gransvei lekeplass

Hermann Gransvei lekeplass oppgraderes med ny ballbinge, husker, sandkasse, leke hus, sklie, sykkelløype, klarejungel, vannlek og grillplass.

Camilla Colletts lekeplass

Camilla Colletts lekeplass oppgraderes med nye trampoliner, sklie, husker, sandkasser, balanselek og ballspill med mer. Det vil også komme en ny grillplass.

Nye Sandviksvei lekeplass og ballbane

Nye Sandviksvei lekeplass og ballbane oppgraderes med nytt sportsdekke og lekeplassutstyr. Etter ønske fra nærmiljøet tilrettelegger vi også for urban dyrkning ved lekeplassen.

Alle lekeplassene skal være ferdig bygget innen sommeren 2018.