Gå tilbake til:
Du er her:

Løvstien

Bymiljøetaten er i gang med fjerde etappe av Løvstien. Først anlegges tverrforbindelse mellom den eksisterende Løvstien og sykkelveien som passerer Langegården.

Tre etapper på Løvstien er ferdigbygget (2009 og 2015), nå står første delstrekning av tappe 4 for tur. Arbeidet med delstrekning 4 starter i sør, ved avslutningen til etappe 1, og vil strekke seg fra Grønnestølen og cirka 900 meter mot Fredlundsvingen i nord. Stien blir lagt slik i terrenget at det blir minimalt med sprengninger i fjellet.

Stien er stengt på dagtid

I anleggsperioden blir etappe 1 i sør stengt på dagtid.Turveien blir åpen om ettermiddagen fra klokken 19.00 og i helgen fra fredag klokken 19.00 til mandag klokken 06.00.

Sprenging varsles med lydsignal

Det kan tidvis være behov for sprengning. Sprengning vil bli utført på dagtid. Arbeidet vil varsles med lydsignal.

  • Før sprengning: varsles med sirene - korte støt i 3 minutter.
  • Etter sprenging: varsles med sirene – langt støt i 1 minutt.

Det vil være vaktposter utplassert som sikrer at det ikke kommer folk inn i sikkerhetsområdet.

-Vi anmoder alle om å forholde seg til sprengningsvarsel og til veiledning fra sprengningsbas og hans vaktposter, sier prosjektleder Birger Ottesen.

All anleggstrafikk i forbindelse med byggingen vil kjøres over eiendommen til Johan Langes legat (Langegården), som har sin start fra Øvre Kråkenes. Avtalen med Johan Langes legat gjør at lokalområdet ved Minde skole skånes for tungtransport.

Ferdig til sommeren

Første delstrekning av etappe 4 skal stå ferdig i mai-juni 2018 og vil koste 17 millioner kroner.

Når alle etappene er ferdig bygget blir Løvstien en sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen.