Gå tilbake til:
Du er her:

Snarveiprosjektet

Nå er 17 snarveier for å komme seg til Bybanen i Fana og Ytrebygda oppgradert.

For relativt lave kostnader kan tilgjengeligheten til Bybanen økes for mange bolig- og arbeidsplassområder. I perioden 2011-2012, ble det opprinnelig vurdert 150 tiltak for å korte avstanden til Bybanen.

Bymiljøetaten og Bybanen har nå utført tiltak på 17 snarveier, og omtrent 10 tiltak til skal gjennomføres i løpet av året.

  • Se før og etter-bilder av noen av prosjektene i bildeserie til høyre.

Kart over utbygging av snarveier til Bybane

Dette er tiltak som varierer sterkt i både kostnad og kompleksitet. Noen ligger på offentlig grunn, andre krever avtale med grunneiere. Noen er enkle oppgraderinger, mens andre er nye anlegg som krever søknadsprosess mot Byggesak.

Enkle tiltak - stor forbedring

Det er ofte lite som skal til for å gjøre gangveiene mer attraktive. Eksempler på tiltak for å forbedre og oppgradere eksisterende og etablere nye forbindelser, er nytt dekke og håndtering av overvann, trapper, håndlister, belysning og skilting for å korte ned avstanden til Bybanen. Enkelte av snarveier er helt nye forbindelser, mens andre har blitt oppgradert.

Eksempler på tiltak er:

  • Belysning av eksisterende skogs-/turveg fra Apeltun og ned til Krohnåsvegen /Søråsdalen.
  • Nye/oppgraderte snarveger fra toppenn av Nordås ned mot Tunesflaten.
  • Hop – en eksisterende trase fra Troldhaugvegen til Tømmeråsen oppgraderes med vegetasjonsrydding, sikring av fjell og asfaltert.
  • Kokstad – oppgradert og delvis ny snarveg fra næringsbygg og Elixia ned til Bybanestoppet på Kokstad.
  • Mårdalen – ny snarveg fra enden av Tors veg over til Ramstadmarken.

Prosjektet finansieres gjennom Miljøløftet (videreføring av Bergensprogrammet) og belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet.

LES OGSÅ: Åpnet Bybanen til Flesland