Gå tilbake til:
Du er her:

Snarveiprosjektet

Bymiljøetaten er i full gang med å oppgradere snarveier som skal gjøre det enklere å komme seg til Bybanen i Fana og Ytrebygda.

For relativt lave kostnader kan tilgjengeligheten til Bybanen økes for mange bolig- og arbeidsplassområder. Totalt ble 150 tiltak for å korte avstanden til Bybanen for byggetrinn 1-3 kartlagt i perioden 2011-2012. Av disse har Bymiljøetaten og Bybanen utbygging identifisert om lag 20 tiltak som gjennomføres i en første fase frem til sommeren 2017, og 20 tiltak som gjennomføres frem mot 2018.

Enkle tiltak - stor forbedring

Det er ofte lite som skal til for å gjøre gangveiene mer atraktive. Eksempler på tiltak for å forbedre og oppgradere eksisterende og etablere nye forbindelser, er nytt dekke og håndtering av overvann, trapper, håndlister, belysning og skilting for å korte ned avstanden til Bybanen.

Bymiljøetaten har siden mars oppgradert åtte snarveier til ulike bybaneholdeplasser. Dette er tiltak som ikke har krevd byggesøknad og som enten ligger på kommunal grunn, eller det er inngått bruksavtale med grunneier. Ytterligere ti prosjekter er planlagt startet opp før sommerferien.

Eksempler på tiltak er:

  • Belysning av eksisterende skogs-/turveg fra Apeltun og ned til Krohnåsvegen /Søråsdalen.
  • Oppgradering av eksisterende trase fra Nordåsvegen og i retning Søråshøgda skole (Råstølen 3 – se kart).
  • Stasjonsvegen på Nesttun. Bratt trase oppgraderes med nye håndlister og varmekabler. Øvre del mot Nesttunbrekka gruses også opp.
  • Hop – en eksisterende trase fra Troldhaugvegen til Tømmeråsen oppgraderes med vegetasjonsrydding, sikring av fjell og gruset opp.

LES OGSÅ: Åpnet Bybanen til Flesland