Gå tilbake til:
Du er her:

Møllendal

Møllendal allmenning er en ny storstue og møteplass med torg og plass for opphold og aktivitet i Møllendel, et område som er i rivende utvikling.

Allmenningen strekker seg fra Møllendalsveien og ned til store Lungegårdsvann og blir en forlengelse av Kunstallmenningen foran Kunsthøgskolen. Allmenningen er et sentralt møtepunkt i den sammenhengende gangforbindelsen rundt Store Lungegårdsvann.

Byggearbeidene startet i mars 2017. Allmenningen ble åpnet i juni 2018.