Gå tilbake til:
Du er her:

Torgallmenningen

Granittsøylene på Torgallmenningen skal byttes ut med stålsøyler, og glasstaket over søylene skal utbedres.

Bystyret i Bergen har vedtatt å skifte ut granittsøylene og utbedre glasstaket på Torgallmenningen. Granittsøylene vil bli skiftet ut med søyler i rustfritt stål, som del av erstatningssak/reklamasjon som følge av konstruksjonsfeil i den gamle løsningen. Utskiftingen vil fjerne usikkerheten som har vært knyttet til dagens konstruksjon etter at det ble oppdaget riss i søylene.

Oppstart høsten 2019

I slutten av september startet arbeidet med utskifting av granittsøylene. Utskiftingen skjer i fire faser, der hver arkade langs de fire fasadene blir skiftet i én arbeidsoperasjon. Arbeidet starter med demontering av eksisterende søyler og glasstak. Deretter vil det etableres fundamenter for de nye søylene med nye sokler, før søylene monteres og støpes fast. Til slutt blir det lagt nytt glasstak på arkaden og helledekket rundt soklene blir lagt tilbake på plass.

Montering av glasstak våren 2020

I januar 2020 blir de siste seks stålsøylene montert foran fasaden på Torgallmenningen nr. 10 og 12. Da gjenstår montering av glasstaket før arkadene er helt som før. Glasselementene til taket produseres etter mål som må tas på stedet på grunn av høye krav til nøyaktighet. Det vil deretter ta noen uker å få produsert glasset. Arbeidet med å få komplette arkader er er forventet å være ferdig i mars.

Dialog med huseiere

Det vil bli en tett dialog med huseiere og næringsdrivende for å få en mest mulig smidig gjennomføring med minst mulig ulemper for næringsdrivende og brukere på Torgallmenningen. I arbeidet vil en ta hensyn til at det ikke skjer byggearbeider i forbindelse med perioden for julehandel.

Bakgrunn

Torgallmenningens utforming er et resultat av arkitektkonkurranse som ble gjennomført på 1990-tallet, i forbindelse med opprustning av de sentrale byrommene i Bergen sentrum. For Torgallmenningen ble Bård Breivik valgt som kunstner, og han stod for trapper, renner og søyler, alt utført i Bjerløv granitt. Vestre del av Torgallmenningen (inkludert kiosken) var ferdig i 1997. Den sentrale delen med søylene som bar glasstaket var ferdig i 1999.

Ikke lenge etter at anlegget var ferdig, ble det oppdaget riss i søylene. I 2002 fattet byrådet derfor et foreløpig vedtak om å montere sikringsbånd på alle søylene. Denne løsningen var ikke tenkt å være permanent, og søylene har flere ganger vært oppe til behandling i kommunens organer. I 2014 forelå det en endelig rapport av Bård Breivik og gruppen som opprinnelig hadde samarbeidet om å oppruste plassen, der konklusjonen var at steinsøylene måtte erstattes med stålsøyler. Utskiftning av glasstak utføres samtidig som utskiftning av søylene. Denne løsningen ble vedtatt i bystyret og det ble inngått avtale med Bård Breivik AS om levering av stålsøyler.