Gå tilbake til:
Du er her:

Torgallmenningen

Granittsøylene på Torgallmenningen skal byttes ut med stålsøyler, og glasstaket over søylene skal utbedres.

Bystyret i Bergen har vedtatt å skifte ut granittsøylene og utbedre glasstaket på Torgallmenningen. Granittsøylene vil bli skiftet ut med søyler i rustfritt stål, som del av erstatningssak/reklamasjon som følge av konstruksjonsfeil i den gamle løsningen. Utskiftingen vil fjerne usikkerheten som har vært knyttet til dagens konstruksjon etter at det ble oppdaget riss i søylene.

Bergen kommune har som byggherre ansvaret for montering av stålsøylene og utbedring av glasstaket.

Stålsøylene bestilles fra Kina våren 2018, og produksjonen vil ta omtrent ett år. Montering og ferdigstillelse av søyler og glasstak vil skje i løpet av 2019.

Bakgrunn

Torgallmenningens utforming er et resultat av arkitektkonkurranse som ble gjennomført på 1990-tallet, i forbindelse med opprustning av de sentrale byrommene i Bergen sentrum. For Torgallmenningen ble Bård Breivik valgt som kunstner, og han stod for trapper, renner og søyler, alt utført i Bjerløv granitt. Vestre del av Torgallmenningen (inkludert kiosken) var ferdig i 1997. Den sentral delen med søylene som bar glasstaket var ferdig i 1999.

Ikke lenge etter at anlegget var ferdig, ble det oppdaget riss i søylene. I 2002 fattet byrådet derfor et foreløpig vedtak om å montere sikringsbånd på alle søylene. Denne løsningen var ikke tenkt å være permanent, og søylene har flere ganger vært oppe til behandling i kommunens organer. I 2014 forelå det en endelig rapport av Bård Breivik og gruppen som opprinnelig hadde samarbeidet om å oppruste plassen, der konklusjonen var at steinsøylene måtte erstattes med stålsøyler. Utskiftning av glasstak utføres samtidig som utskiftning av søylene.