Gå tilbake til:
Du er her:

Bystrand og ny Lungegårdspark

Fem team er prekvalifisert til å levere mulighetsstudie for bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen

25 team fra hele Skandinavia leverte tilbud i plan- og designkonkurransen for ny bystrand i Bergen. Fem av disse er videre i konkurransen.

Bystrand og ny Lungegårdspark

Ny bybanetrasé skal bygges der hvor dagens Lungegårdspark ligger. Parken skal flyttes ut på ny fylling, noe som også åpner for anleggelse av Bergens nye bystrand.