Gå tilbake til:
Du er her:

Bilfri bydel Møhlenpris

Inviterer til dialog om Bilfri bydel Møhlenpris 3. desember

Bymiljøetaten ønsker å komme i kontakt med beboerne på Møhlenpris for å få innspill til prosjektet Bilfri bydel. 3. desember er vi tilgjengelig på Nobel Bopel.

Bilfri bydel Møhlenpris

Med prosjektet «Bilfri bydel Møhlenpris» skal vi skape gode byrom og gatemiljø for beboerne på Møhlenpris. Vi skal legge til rette for mer lek og opphold i gatene ved å redusere biltrafikk og parkering i området til et minimum.

Fest på Møhlenpris etter tre år med graving

Nabolaget er blitt kraftig oppgradert. Lørdag 19. oktober ble dette ble feiret med offisiell åpning og gatefest.

Oppgradering av Zetlitz gate og Welhavens gate til sambruksområde

I forbindelse med første fase av pilotprosjektet "Bilfri bydel Møhlenpris" skal Bymiljøetaten oppgradere gatedekke og møblering i Zetlitz gate og Welhavens gate ved tidligere Nobel Bopel. Her er informasjon om de viktigste endringene for de som bor og ferdes i området.