Gå tilbake til:
Du er her:

Bilfri bydel Møhlenpris

Innbyggerfest for oppgraderte gater på Møhlenpris

Det blir både konserter og aktiviteter for barn når byutviklingsbyråd Rune Bakervik inviterer til åpning av de oppgraderte gatene Zetlitz gate og Welhavens gate lørdag 19. oktober klokken 12.00.

Bilfri bydel Møhlenpris

Med prosjektet «Bilfri bydel Møhlenpris» skal vi skape gode byrom og gatemiljø for beboerne på Møhlenpris. Vi skal legge til rette for mer lek og opphold i gatene ved å redusere biltrafikk og parkering i området til et minimum.

Oppgradering av Zetlitz gate og Welhavens gate til sambruksområde

I forbindelse med første fase av pilotprosjektet "Bilfri bydel Møhlenpris" skal Bymiljøetaten oppgradere gatedekke og møblering i Zetlitz gate og Welhavens gate ved tidligere Nobel Bopel. Her er informasjon om de viktigste endringene for de som bor og ferdes i området.