Gå tilbake til:
Du er her:

Forvaltningsplan for vassdrag

Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen ble vedtatt i bystyret 26. mars 2007

Forvaltningsplan for vassdrag skal bidra til kunnskap og bevissthet omkring vassdragsnaturen i Bergen.

Planen fastlegger Bergen kommunes strategier med sikte på å oppnå en fremtidig bærekraftig, helhetlig og samordnet vassdragsforvaltning.