Gå tilbake til:
Du er her:

Viltrapport

Bymiljøetaten har gjennomført en revidering av eksisterende viltrapport og viltkart for Bergen kommune.

Bymiljøetaten har gjennomført en revidering av eksisterende viltrapport og viltkart for Bergen kommune. Målet med revisjonen har vært å gi kommunen en oppdatert oversikt over viktige viltområder til bruk i arealforvaltningen, samt få oppdatert kunnskap og dyre- og fugleartene som finnes i kommunen. Det er også et ønske at kartleggingen skal bidra til økt interesse for vilt og viltforvaltning. I tillegg presenteres det i rapporten en foreløpig handlingsplan for vilt i Bergen.