Gå tilbake til:
Du er her:

Kartlegging av naturtyper

Rapporten omhandler kartlegging av naturtyper i Bergen.

Kartleggingen ble gjennomført i 2000 etter en metode beskrevet i " Håndbok for kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold " utgitt av Direktoratet for naturforvaltning.