Gå tilbake til:
Du er her:

Friluftsmeldingens handlingsprogram 2005 - 2009

Friluftsmeldingen med tilhørende handlingsprogram ble vedtatt av Bystyret i 2001. Det nye handlingsprogramet ble vedtatt den 30. januar 2006.

Friluftsmeldingens handlingsprogram er selve grunnlaget for Byrådets grønne invisteringsprogram. handlingsprogrammet for 2005-2009 vil føre til økt satsing og aktivitet innenfor friluftsfeltet i hele kommunen.