Gå tilbake til:
Du er her:

Glass blir til gang- og sykkelveg på Skeieveien

Over den gamle bossfyllingen i Rådalen bygger Bymiljøetaten en 500 meter lang og tre meter bred gang- og sykkelveg ved hjelp av resirkulert, varmebehandlet glass.

- Bossfyllingen var i drift fra 1962 og frem til 1995, forteller prosjektleder Elin Horntvedt Gullbrå ved Bymiljøetaten.

- Bossdeponiet inneholder alt slags avfall, og det kan oppstå svakhetslommer og setninger. Det er satt strenge krav til oppbyggingen for å unngå ytterligere setninger på bossfyllingen og Skeievegen. Derfor bygger vi opp vegfyllingen med Glasopor, som er fremstilt av 100 % resirkulert glassemballasje som er samlet inn fra husholdninger i hele Norge, fortsetter Gullbrå.

Et naturprodukt

Glass er et naturprodukt. Glasset tilsettes hevemiddel, brennes og avkjøles. Glasset krakelerer naturlig og knuses til pukk. Glasopor skumglass består av 20 % glass og 80 % luft. Fyllmassen er svært lett, drenerende og har god isolasjonsevne, Høy friksjon mellom skumglassbitene gjørat de ligger fastere og stiver av veien.

Gang- sykkelvegen bygges med fiberduk i bunnen, geomembran som skal sørge for at ikke regnvannet renner i jorden og den gamle bossfyllingen, enda en fiberduk, så legges Glasopor i et 40 cm tykt lag, deretter legges et forsterkningslag med pukk før det hele dekkes med asfalt. I Skeiveien vil det gå med cirka 1700 kubikk glaspor.

Flere leverer glass til gjenvinning

- Innlevering av glass og metallemballasje økte med 10,1 prosent i Bergen i 2016, forteller kommunikasjonssjef Mette Havre i BIR.

Første byggetrinn ferdig til sommeren

Byggingen av den 500 meter lange gang- og sykkelvegen langs Skeievegen mellom avkjørselen til Bjarghallen og krysset ved Skeielia er første byggetrinn av videreføringen av gang- og sykkelvegen mot Hordnesvegen. Selve Skeievegen blir rustet opp på samme måte. Arbeidet skal være ferdig i begynnelsen av juli. Da starter andre byggetrinn på den 600 meter lange strekningen mellom Bjarghallen og Hordnesvegen. Totalprisen for veg og gang- og sykkelveg er 12.5 millioner.