Gå tilbake til:
Du er her:

Har startet utbedringer i Kollevåg friluftsområde

Bymiljøetaten har startet opp arbeidet med å utbedre Bergen kommunes gamle avfallsdeponi i Kollevåg.

  • Bergen kommunes avfallsdeponi 1930-1975, hovedsaklig under sjønivå.
  • Avfallet ble tildekket i 1982. Tilrettelagt som frlluftsområde.
  • Dekket til på nytt i 2005.
  • Miljøundersøkelsen 2012 viste økt PCB konsentrasjon i bunnsedimentene enkelte steder.
  • 2017-2018. Bergen kommune bygger vei,utbedrer tildekkingen i sjø, hever strand og legger på ny sand, hever plen og sår ny gressplen.

På land- og strandområdene vil det bli utført flere arbeider som vil bedre driften av friluftsområdet.

- Vi er så vidt i gang med å bygge ny vei til Mjøneset, og prøver å gjøre inngrepene her så små som mulig. Skrot på land blir fjernet og stranden og plenen skal heves. Stranden får ny sand, og nytt gress blir sådd på plenen til våren, forteller prosjektleder Gry Stenersen.

Bruker steinmasser fra Ulrikstunnelen

Rene tunnelboremasser i form av finstein vil bli brukt til å dekke til steder hvor det er gått hull i den gamle tildekkingen i sjøen. For å kunne dokumentere hvilken effekt utbedringene får, er tilstanden i vannet målt på forhånd.

Blir skiltet ved sperringer

Det er satt opp en arbeidsrigg ved grillhuset. I anleggsperioden blir det en del anleggstrafikk inne på området, og i perioder anleggstransport til og fra Kollevågen via Fv 562 og 219. De delene av området hvor det foregår aktivitet, vil bli holdt stengt og tydelig skiltet.

- Vi ber publikum vise hensyn og respektere sperringer som blir satt opp, oppfordrer Stenersen.

Arbeidene er planlagt ferdigstilt til sommeren 2018.