Gå tilbake til:
Du er her:

Tester ut hydrogenbiler i kommunen

Da byråd Julie Andersland erklærte Bergens første hydrogenfyllestasjon for åpnet, var Bymiljøetatens to nye hydrogenbiler selvskrevne gjester.

Som et lite steg på veien mot å bli Norges grønneste storby, har Bymiljøetaten i Bergen kommune erstattet to fossilbiler med to hydrogenbiler. En hydrogenbil fungerer i prinsippet som en elbil. Den har en EL-motor som drives av elektrisitet, men i stedet for å lade et batteri, fyller du tanken med hydrogen. I bilens brenselcelle omformes så hydrogen og oksygen til elektrisitet, og bilen har derfor ingen CO2-utslipp – den slipper kun ut vanndamp.

Rådgiver for mobilitet i Bymiljøetaten, Lars Ove Kvalbein, er storfornøyd med de nye bilene.

- For å oppnå målene i Grønn strategi om å bli Norges grønneste storby, trenger vi hydrogen som et supplement til ladbare biler. Elbil er per i dag ikke et godt nok alternativ for større biler som går hele dagen. Til det er ikke rekkevidden god nok, forklarer Kvalbein.

En transportrevolusjon

26. januar 2018 markerte Uno-X den offisielle åpningen av Vestlandets første hydrogenfyllestasjon på Nyborg i Åsane. Foran 13 splitter nye hydrogenbiler og deres eiere, erklærte byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland (V), stasjonen for åpnet. For byråden var dette en viktig milepæl for klimapolitikken på Vestlandet.

- I Bergen er vi i toppen i bruken av elbil, og det selges nå flere ladbare enn ikke ladbare biler. Nå håper vi det kommer enda en transportrevolusjon med hydrogenbilene. Disse er raske å fylle og har en lengre rekkevidde enn elbil, så her vil hydrogenbilen dekke et hull i markedet. Vi må fortsette å legge til rette for at biltrafikken blir utslippsfri, så vi vil jobbe med å få flere hydrogenfyllestasjoner på plass i Bergen, lovet byråden.

Hydrogenfyllestasjonen i Åsane har vært etterlengtet av mange. Bymiljøetaten har vært med i planleggingsfasen av stasjonen siden 2015, og har blant annet bidratt i prosessen med å søke Enova om økonomisk støtte for å få på plass slike stasjoner i Bergen. Søknaden resulterte i en tildeling på 19,5 millioner i støtte til to stasjoner, hvor den første ble satt i drift i Åsane 22. desember 2017, med offisiell åpning 26. januar 2018. Den andre hydrogenfyllestasjonen skal åpnes på Kokstad i løpet av våren.

Et grønt drivstoffskifte

I Bergen kommunes klima- og energiplan, «Grønn strategi», er det satt mål om at Bergen skal være fossilfri innen 2030, noe som betyr at det ikke skal brukes fossil olje, kull eller gass i Bergen. I den forbindelse er det satt et overordnet mål om at kommunens ansatte skal bruke mest mulig miljøvennlig transport både i tjenesten og på vei til og fra arbeid, og det er som et ledd i dette Bymiljøetaten nå har tatt i bruk to hydrogenbiler.

- Vi er inne i et grønt drivstoffskifte, og vi skal alltid favorisere nullutslippsbiler. Vi er best i verden på elbil, så hvorfor ikke få til det samme med hydrogen? spør Kvalbein.

Kvalbein er klar på at kommunen med dette ikke sier at hydrogenbiler er hele løsningen, men at hydrogen vil være et viktig supplement til elbiler for å oppnå alle målene om utslippskutt og lavutslippsteknologi.

- Energiregnskapet er bedre for batteribiler, så disse vil alltid være førstevalget, men hydrogenbiler har om lag dobbelt så bra energiregnskap som fossilbiler, og i tillegg ingen lokale utslipp. Hydrogenløsninger kan også lettere skaleres opp til tyngre kjøretøy og båter, og vil dermed være en nødvendig del av drivstoffløsningene for å gjøre hele transportsektoren fornybar, utdyper Kvalbein.