Gå tilbake til:
Du er her:

Status for islagte vann - respekter skilting

Isen regnes ikke som trygg på noen av vannene Bymiljøetaten foretar målinger på. Respekter alltid skilting og sperringer på vannene.

Status 5. februar 2019: Ingen av de 31 vannene Bergen kommune måler isen på, er i dag farbare.

Her finner du kart over hvilke vann kommunen måler

– Vi har målt is på Skomakerdiket og Bjørnevatnet. Disse vannene ligger høyt oppe og er de som vanligvis først får farbar is. Isen har dårlig kvalitet med en blanding av snø og is, og har følgelig liten bæreevne, forklarer Einar Jenssen, spesialkonsulent i Bymiljøetaten.

– Som følge av at det meldes om mildvær de neste dagene, forventer vi derfor heller ikke farbar is i nærmeste fremtid, tilføyer han.

Følg skilting og ta hensyn til sperringer

I kuldeperioder måler Bymiljøetaten 31 vann i Bergen for å kontrollere om isen er farbar. Vi regner isen som farbar når den har en minimumstykkelse på 15 cm, og vi setter opp skilt som du må rette deg etter.

Einar Jenssen understreker at kommunen tar på seg et stort ansvar ved å måle isen og merke den som farbar.

– Når vi sier at isen er farbar, skal den tåle flere mennesker samtidig. Isen skal tåle alt fra barnefamilier til større skoleklasser, og dette krever minst at isen er 15 cm tykk. Om isen er tynnere enn 15 cm vil det være umulig å si om den kan være sikker for én person eller fem personer. Vi kan derfor ikke merke isen som farbar før vi vet at isen kan bære flere mennesker, forklarer Jenssen.

I lengre kuldeperider må du være oppmerksom på at tykkelsen på isen kan variere. De svakeste områdene på isen er nær elveløp, ved odder og nes, langs myrer og siv, trange sund og ved grunner. Dette gjelder alltid, selv om kuldeperioden er langvarig. På vannene kommunen måler, merker vi usikre områder, og du må alltid ta hensyn til sperringene.

– Husk at is er et naturfenomen og at den derfor alltid kan være uforutsigbar. Selv om vi kontrollerer og merker isen, kan ingen gi hundre prosent garanti for tykkelsen. Hvis vi melder at isen er farbar, må du alltid ha respekt for isen og holde deg unna usikre områder, påpeker Einar Jenssen.

Her kan du gå på skøyter

Både Bergenshallen og Slåtthaug isbane er åpen for publikum. I tillegg islegger kommunen Skansedammen, Stemmemyren og Varden tennisbane når forholdene ligger til rette for det. Informasjon om dette finner du på Idrettsservice sin facebookside.

Her finner du åpningstider for Bergenshallen og Slåtthaug isbane

Se også: