Gå tilbake til:
Du er her:

Boligsoneparkeringen utvidet ved Svartediket og Finnbergåsen

Fra 16. april ble boligsoneparkeringen i Bergen utvidet med soner for Svartediket og Finnbergåsen.

Byrådet har vedtatt å utvide boligsoneparkeringen i Bergen med en rekke nye områder. Nye boligsoner for Svartediket (sone 20) og Finnbergåsen (sone 29) innføres 16. april.

Fremdrift for ytterligere utvidelse av boligsoneparkeringen finner du nederst i artikkelen.

Bedre bomiljø og parkeringsforhold

Målet med boligsoneordningen er å skape et bedre bomiljø og å bedre parkeringsforholdene for beboerne i boligsonene. Parkering i offentlig vei i boligsonene blir avgiftsbelagt.

Virketider

Boligsoneparkeringen gjelder i tidsrommet mandag-fredag kl 0800-2300 og lørdag kl 0800-1700.

Boligsonekort

Beboere som er registrert i folkeregisteret med adresse i boligsonen kan kjøpe boligsonekort.

Besøksparkering

Besøkende kan kjøpe midlertidig parkeringstillatelse via Bergen kommune sin parkerings-app ”Parkering i Bergen”, eller på parkeringsautomat i boligsonene

Les mer om boligsoneparkering og finn søknadsskjema

Last ned kart over sone 20 og 29 under bildet

Disse boligsonene er under planlegging

  • Boligsonene Skansemyren (sone 16), Kalfaret (sone 17), Starrefossen (sone 18), Fløen (sone 21) og Stadion (sone 28) er planlagt etablert i løpet av juni 2018.
  • Solheimsviken (sone 12), Solheim (sone 24) og Minde vest (sone 30) er planlagt etablert senhøsten 2018.
  • Sonene 13-15 og 31-31 planlegges etablert i løpet av første halvår 2019.

Informasjon om innføringen i de ulike sonene vil bli kunngjort i Kommunetorget,ved brev mm.