Gå tilbake til:
Du er her:

Boligsoneparkeringen utvides til Solheim og Solheimsviken

Fra 2. desember 2019 blir boligsoneparkeringen i Bergen utvidet med nye soner for Solheim og Solheimsviken.

Byrådet har vedtatt å utvide boligsoneparkeringen i Bergen med en rekke nye områder. Formålet med boligsoneordningen er å skape et bedre bomiljø og å bedre parkeringsforholdene for beboerne i boligsonene. Parkering i offentlig vei i boligsonene blir avgiftsbelagt.

Virketider

Boligsoneparkeringen gjelder i tidsrommet mandag til fredag klokken 08.00–2300 og lørdag klokken 08.00–1700. Alle kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene.

Boligsonekort

Beboere som er folkeregistrert med adresse i boligsonen, eller på annen måte kan dokumentere fast bosted i sonen, kan søke om boligsonekort. Etter dagens regler kan det tildeles inntil to boligsonekort per boenhet.

  • Pris for boligsonekort for seks måneder for beboere i sone 12 til 29: Bil nummer én koster 1.800 kroner og bil nummer to koster 2.700 kroner.

Næringsdrivende med forretningsadresse i boligsonen kan tildeles boligsonekort når det foreligger særlige forhold.

NB! Forslag til en revidert boligsoneforskrift skal etter planen behandles i Bystyret i løpet av høsten. Her er det blant annet foreslått å redusere maks antall boligsonekort per boenhet fra to til én. Dersom dette vedtas, vil de nye reglene tre i kraft i løpet av 2020.

Elbil

El-biler parkerer gratis i denne boligsonen, og trenger etter dagens regler ikke å søke om boligsonekort. Her er det imidlertid også foreslått endringer i det reviderte forslaget til boligsoneforskrift. I løpet av 2020 er det sannsynlig at også beboere med elbil må søke om boligsonekort. (Det vil likevel fortsatt være gratis).

Besøksparkering

Besøkende kan kjøpe midlertidig parkeringstillatelse via Bergen kommune sin parkerings-app "Parkering i Bergen", eller på parkeringsautomat i boligsonene.

Les mer om boligsoneparkering og finn søknadsskjema

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om boligsoneparkering kan du ta kontakt med Bymiljøetaten: boligsone@bergen.kommune.no / 55 56 56 90

Se interaktivt kart over boligsonene: