Gå tilbake til:
Du er her:

Boligsoneparkeringen utvidet for flere soner

Fra 13. juni ble boligsoneparkeringen i Bergen utvidet med soner for Skansemyren, Kalfaret, Starefossen, Fløen og Stadion.

Byrådet har vedtatt å utvide boligsoneparkeringen i Bergen med en rekke nye områder. Formålet med boligsoneordningen er å skape et bedre bomiljø og å bedre parkeringsforholdene for beboerne i boligsonene. Parkering i offentlig vei i boligsonene blir avgiftsbelagt.

Bedre bomiljø og parkeringsforhold

Målet med boligsoneordningen er å skape et bedre bomiljø og å bedre parkeringsforholdene for beboerne i boligsonene. Parkering i offentlig vei i boligsonene blir avgiftsbelagt.

Virketider

Boligsoneparkeringen gjelder i tidsrommet mandag-fredag kl 0800-2300 og lørdag kl 0800-1700.

Boligsonekort

Beboere som er registrert i folkeregisteret med adresse i boligsonen kan kjøpe boligsonekort.

Pris for boligsonekort seks måneder for beboere i sone 16 til 29: Bil nummer en koster kr 1800 og bil nummer to koster kr 2700.

Besøksparkering

Besøkende kan kjøpe midlertidig parkeringstillatelse via Bergen kommune sin parkerings-app "Parkering i Bergen", eller på parkeringsautomat i boligsonene.

Les mer om boligsoneparkering og finn søknadsskjema

Boligsoner som er etablert

  • Boligsone for Svartediket (sone 20) og Finnbergåsen (sone 29) ble innført 16. april.
  • Boligsone for Skansemyren (sone 16), Kalfaret (sone 17), Starefossen (sone 18), Fløen (sone 21) og Stadion (sone 28) ble innført 13. juni.

Disse boligsonene er under planlegging

  • Solheimsviken (sone 12), Solheim (sone 24) og Minde vest (sone 30) er planlagt etablert senhøsten 2018.
  • Sonene 13-15 og 31-31 planlegges etablert i løpet av første halvår 2019.

Informasjon om innføringen i de ulike sonene vil bli kunngjort i Kommunetorget, ved brev med mer.

Se interaktivt kart over boligsonene: