Gå tilbake til:
Du er her:

Nå starter fjerning av hensatte sykler og sykkelvrak

Våren nærmer seg, og sykler som har overvintret blir godt synlig. Husk at hensatte sykler vil bli fjernet før 17. mai.

Bymiljøetatens byvektere har to runder om året, en på våren og en på høsten, hvor hensatte sykler og sykkelvrak på og ved kommunale veier (gjelder også fortau eller plasser) blir registrert og merket med et varsel.

Eiere som ser at sykkelen har fått et merke har da en viss tid til å ta bort sykkelen sin eller melde fra at den i bruk. Dersom Bymiljøetaten ikke mottar noen innsigelse på varselet vil de merkede syklene bli fjernet etter en kort tidsperiode. Vanligvis gis det en frist på 14 dager, men det kan gis kortere frister ved særskilte omstendigheter.

Meld fra om merket sykkel er i bruk
Dersom sykkelen din skulle bli merket med varsel og fjernet etter tidsfristen, så kan du i en kort periode hente den ut igjen mot et gebyr på 200,- for dekking av etatens kostnader ved fjerningen.

Det er veglova som gir Bymiljøetaten hjemmel til denne typen fjerning. Som vegmyndighet har Bymiljøetaten ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale veger. Veglova gir forbud mot å sette eller legge noe på offentlig område uten løyve, og Bymiljøetaten aksepterer ikke lagring av gjenstander, herunder sykler, på gaten.

For nærmere info se veglova §§ 57, 58.