Gå tilbake til:
Du er her:

Nå blir det lettere å komme seg til Bybanen

Fredag åpnet byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti snarveien som skal gjøre det enklere å ta seg til bybanestoppet på Skjold.

  • Bymiljøetaten har vært byggherre
  • Det er gjennomført tiltak for om lag 20 millioner.
  • Prosjektet finansieres gjennom Miljøløftet (videreføring av Bergensprogrammet) og belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet.
  • Hovedmålet for Miljøløftet er nullvekstmålet: Veksten i persontransport i Bergen skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

- I Bergen er vi gode til å gå; 25 prosent av all transport i Bergen er gåing. Denne gangveien mellom Tors veg og Sundts veg skal gjøre det enklere å gå til bybanestoppet i Mårdalen. Med denne snarveien og de 17 andre snarveiene som nå er ferdige, feirer vi Gåbyen Bergen, sa Anna Elisa Tryti.

En historisk dag for Miljøløftet

Snarveien mellom Tors veg og Sundts veg er den første offisielle åpningen av et prosjekt i regi av Miljøløftet, som trådte i kraft 1. januar i år. Miljøløftet er samlebetegnelsen på den nye byvekstavtalen i Bergen og bypakke Bergen.

Snarveiene bidrar til bedre nærmiljø

Med enkle grep som grusing, trapper, belysning og nye skilt skal kvaliteten på gangtilbudet til bybanestoppene bli bedre

– Vi har plukket "lavthengende frukter", og har oppgradert snarveier som betyr mest for flest. Enkle tiltak gir stor forbedring for beboere og besøkende, sa byråden.

Snarveien på Skjold bidrar til at beboere i området kommer seg fortere til Mårdalen holdeplass, men i tillegg vil den brukes av mange i nærområdet, som idrettslag, barnehager og besøkende som skal til aldershjem .

Samlet er det vurdert om lag 50 tiltak i prosjektet, og til nå har 17 snarveier blitt oppgradert. Omtrent 10 til skal oppgraderes i løpet av året. Snarveiene ligger både på kommunal og privat grunn.

Mulig på grunn av private grunneiere

– Vi ønsker å takke alle private grunneiere som har stilt privat eiendom til disposisjon. På grunn av dem har dette prosjektet blitt mulig å realisere. Vi håper at denne dagen vil inspirere flere grunneiere til å samarbeide om gode snarveier, fortsatte byråden.