Gå tilbake til:
Du er her:

Har du en hjort som trives i hagen?

Bymiljøetaten jobber med flere parallelle tiltak for å redusere konflikter knyttet til hjort i bynære strøk.

  • Bergen kommune har en topografi der fjell, skog og utmark ligger rundt og mellom både landbruksområder og områder med bebyggelse
  • Hjorten er et vanlig dyr i Bergen, og på vandring mellom leveområder blir hjorten ofte tvunget til å passere bebyggelse og trafikk
  • De senere årene er det indikasjoner på at enkelte hjorter i mer eller mindre grad har etablert seg innimellom boligområder
  • Bymiljøetaten utfører tiltak for å hindre at hjort etablerer seg i boligområder
  • Meld inn hjort i hagen på Bymiljøetatens nettside

– Årsaken til at flere hjorter etablerer seg i nærheten av boligområder er sammensatt, men de siste 10 til 15 årene har bestanden av hjort økt, både i Bergen og på resten av Vestlandet, sier viltforvalter i Bymiljøetaten, Caroline E. Christie.

Hagehjort går etter den mest næringsrike maten

Hjortebestanden reguleres gjennom jakt innenfor ordinære jakttid om høsten. Noe av forvaltningsutfordringen knyttet til såkalt "hagehjort" er at dyrene i liten grad trekker ut i områder der jakten utøves. Bestanden blir dermed vanskelig å regulere gjennom ordinær jakt.

– Hjort er alltid på søken etter den mest næringsrike maten, og dyrene lærer fort hvor denne er. Dette fører til at hjort fra tid til annen trekker inn mot bebyggelse, hvor det er god tilgang på næringsrik mat som frukttrær og hageblomster. Der kan hjorten erfare at det er trygt og den kan etter hvert tilpasse seg og bli uredd for mennesker, sier Christie.

I motsetning til elg, ligger det ikke til hjortens naturlige adferd å være aggressiv mot mennesker. Hjorten er imidlertid et stort dyr og kan i enkelte situasjoner oppleves som aggressiv og truende, fortelleren viltforvalteren.

– Dersom hjorten blir sperret inne i trange gater mellom boliger og uten lette fluktveier, kan det oppstå potensielt farlige situasjoner. Den største risikoen er imidlertid økt fare for trafikkulykker når hjorten krysser trafikkerte veier, sier hun.

Hvordan hindre at hjorten etablerer seg i boligområder?

Bymiljøetaten jobber med flere parallelle tiltak for å redusere konflikter knyttet til hjort mellom bebyggelsen. Dette innebærer tiltak både for å håndtere akutte situasjoner der det kan være behov for å ta ut enkeltindivid, og mer langsiktige tiltak for å redusere nyetablering av hjort i boligområder ved en generell reduksjon i bestanden og jakt over større deler av kommunen.

– Målet er å hindre at flere dyr etablerer seg innenfor boligområder. Samtidig kan det være nødvendig å ta ut enkelte dyr som skaper sikkerhetsmessig farlige situasjoner, sier viltforvalteren. Kommunen har hjemmel til slike uttak etter naturmangfoldlovens §18, tredje ledd, sier Christie.