Gå tilbake til:
Du er her:

Utbedring av stier i Kanadaskogen

Bymiljøetaten har startet arbeidet med utbedring av eksisterende stier fra Gamle Tennebekksveien og inn til nordenden av Svartatjørna, og fra innfallsport ved Myrholtet i retning Store Krokatjørna.

Hver av stiene utbedres fra startpunkt og omfatter en strekning på ca. 300 meter. Stiene vil ha en bredde på 1,5 meter med toppdekke av grus og skal legges skånsomt i terrenget. Det vil også bli lagt noen nye klopper/broer. Hensikten er blant annet å bedre tilkomst til en flott rasteplass like ved nordenden av Svartatjørna. Det er også behov for å ta hånd om overflatevannet, særlig på sti fra Myrholtet, som går i området mellom bebyggelsen. Her er det til tider svært bløtt.

Gapahuk og griller

På rasteplassen ved Svartatjørna vil det bli satt opp en gapahuk. Dette vil bli et flott turmål. I området ved Tennebekktjørna vil det også bli utplassert fem nye bord med benk og et grindabygg med to nye griller. Sistnevnte tiltak skal være på plass til våren 2019. Tiltakene er en oppfølgning av Forvaltningsplan for byfjellene vest.

Ber turgåere vise hensyn til arbeidet

Stiene er ikke stengt for ferdsel. Vi ber derfor publikum å vise hensyn til arbeidet som pågår. Arbeidet vil pågå nå i vinter og ferdigstillelse vil være avhengig av værforhold. Arbeidet utføres av Løvås Maskin.

Eventuelle spørsmål rettes til byfjellsforvalter i Bymiljøetaten, Jan Robert Brandsdal.

Teksten er skrevet av Jan Robert Bransdal.