Gå tilbake til:
Du er her:

Vassdragsrådet er i gang

- Satsing på grøntområder og vassdrag er viktig. Jeg håper rådet vil bli et forum for diskusjon og meningsbryting, sa byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti da hun åpnet det første møtet i Vassdragsrådet.

Vassdragsrådet skal være et forum for informasjonsutveksling og diskusjon av saker som angår vassdragsfeltet. Rådet hadde sitt første møte i slutten av januar. Vassdragsrådets arbeidsfelt er alle saker som har eller vil kunne ha store konsekvenser for vassdrag i Bergen kommune. Dette omfatter vassdragene som leveområder dyr og planter og som natur- og friluftsområder.

God tilbakemelding

- Oppstartsmøtet hadde god oppslutning og nesten alle inviterte etater og organisasjoner stilte. Dette vitner om et stort engasjement for fagfeltet. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at dette var et nyttig forum. Frivillig sektor har store forventinger til hva et vassdragsråd kan bety og utrette de kommende årene for vassdragene i Bergen, forteller vassdragsforvalter Ole Sandven i Bymiljøetaten. Etaten ivaretar ledelses- og sekretariatsfunksjonen for Vassdragsrådet, etter modell av Byfjellsrådet.

På Vassdragsrådets første møte var blant annet Kommunedelplan overvann og Vannforskriften tema.

Vassdragsrådet skal møte minimum fire ganger i året. Disse partene deltar i Vassdragsrådet

  • Bymiljøetaten
  • Vann- og avløpsetaten etaten
  • Plan- og bygningsetaten
  • Landbruksetaten
  • Klimaseksjonen
  • Bergen elveforum
  • NJFF Hordaland
  • Bergen og Hordaland turlag
  • Forum for natur og friluftsliv