Gå tilbake til:
Du er her:

Ledig areal på Fisketorget i Bergen

På torgflaten er det nå et ledig areal for utleie for sesongen 2019. Søknadsfristen er 15. mars 2019.

Torget skal være byens og regionens markedsplass for lokale og kortreiste produkter og en attraktiv møteplass for alle.

Torget er et fisketorg og et mat-, frukt- og grønt-torg. Vareutvalget på Torget skal ha topp kvalitet og være variert og kortreist. Vareutvalgets hovedkonsept skal være ferske matvarer i form av kvalitetsprodukter fra regionen, med vekt på spesialiteter fra hav og landbruk. Internasjonale lokalproduserte matvarer kan også tilbys. En beskrivelse av plan for videreutvikling av Torget er beskrevet i ny strategi for utvikling av Torget og Mathallen som ble vedtatt høsten 2018. Strategien er vedlagt.

Torget består av en torgflate og en innendørshall, Mathallen. På torgflaten er det nå ledig areal for utleie. I dag er det ti torghandlere som driver med salg og servering av fisk, sjømat, skalldyr, spekepølser, syltetøy, kaviar m.m.

Det ledige arealet er på 18 m2 og plasseringen er markert med grønn i vedlagt kart.

Leiesum

 • Det betales som hovedregel en årlig husleie som utgjør 2,5 prosent av årlig omsetning dersom leietaker ikke nytter areal til servering.
 • Dersom leietaker benytter deler av areal til servering, vil husleie utgjøre 4 prosent av årlig omsetning. Trolig vil det imidlertid ikke være plass til servering på det ledige arealet.
 • Alternativt innbetales det en årlig minimumsleie per år, hvis leietaker ikke har omsetning som overgår minimumsleien. Minimums årlig husleie utgjør totalt NOK 259.800,- eks. mva., dvs. NOK 1200,- per kvm av det eksklusive areal på torgflaten.

Søknadskriterier

Det sentrale tildelingskriteriet for arealet er at leietakerne må tilby ferske matvarer i form av kvalitetsprodukter fra regionen, med vekt på spesialiteter fra hav og landbruk. Videre skal hovedfarge for parasoll, salgsbod, salgstelt og/eller salgsvogn være "Bryggen rød" eller "Eggehvit" i tråd med vedlagt profilmanual.

Følgende krav stilles til søknaden:

 1. Søker må redegjøre for hvilke varespekter/produkter som tenkes omsatt på salgsplassen, slik at kommunen får en klar forståelse av hva konseptet går ut på.
 2. Søker må redegjøre og dokumentere erfaring fra tidligere forretnings/ salgsvirksomhet av denne konsepttype, eventuelt lignende konsept.
 3. Søker må redegjøre for foretakets kjernepersonells kompetanse (utdanning, praksis).
 4. Søker må redegjøre og dokumentere foretakets økonomiske soliditet, ved bl.a. fremleggelse av firmaattest, skatteattest (mva.) og revisorbekreftet utskrift av de siste to års årsregnskap.

I tillegg må søknaden inneholde:

 • Navn på virksomhet
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon (navn, e-post og telefonnummer)
 • Ønsket dato for oppstart (Høysesong starter 1. mai med mulighet for opprigg 10 dager før, og avsluttes normalt 30. september. Det er imidlertid mulig å stå på Torget hele året dersom ønskelig.)
 • En beskrivelse av behov for strøm, vann og lignende
 • Oppgi om det skal anvendes salgstelt, salgsbod eller salgsvogn, og om det skal være sitteplasser innefor det ledige arealet.

Søknadsfrist er 15. mars 2019.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Ingrid Sagen Tholo på tlf. 408 19 893.