Gå tilbake til:
Du er her:

Gi din uttale til forslag til revisjon av politivedtektene

Nå kan du gi din uttale til forslaget til revisjon av politivedtektene for Bergen.

Nytt i politivedtekten er at den skal regulere camping i tettbygd strøk, kjøring og parkering på grøntområder og nattero i tettbygde strøk.

Endringene skal gjøre kommunen og politiet bedre i stand til å ivareta ulike interesser og overholde ro og orden i byen. Blant annet foreslås forbud mot overnatting, camping, telting eller lignende i offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

Forslaget vil også medføre et forbudt mot parkering og kjøring i grøntområder og parker, med mindre dette tillates særskilt av kompetent kommunal myndighet.

Videre foreslås at eier av grunn eller bygning til offentlig sted i Bergen kommune har en renholdplikt. Tidligere gjaldt dette et spesifikt avgrenset område.

Send din uttale

Send din uttale til bymiljoetaten@bergen.kommune.no innen 26.april.
Merk med saksnummer 2018/24729.