Gå tilbake til:
Du er her:

Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering til høring

Byrådet har vedtatt at Forslag til lokal Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune sendes ut på høring i samsvar med forvaltningsloven § 37.

Byrådet foreslår blant annet å redusere antallet parkeringstillatelser fra to til én per boenhet, jf. forslagets § 4, tredje ledd, å innføre betaling av ordinær parkeringsavgift for besøkende el- og hydrogenbilene i boligsone 8, 16-29, samt fremtidige soner, jf. forslagets § 5, annet ledd og presiseringer av sentrale begreper i gjeldende forskrift.

Les forslaget til ny forskrift

Send din uttale innen 18.mai

Uttalelser til forslaget kan sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no innen 18. mai. Merk med saksnummer 2018/44394.