Gå tilbake til:
Du er her:

130 offentlig tilgjengelige toaletter i Bergen sentrum

Nå kan besøkende og turister i Bergen fritt benytte rundt 130 toaletter i sentrum, fordelt på 34 ulike steder. Alle toalettene er markert på det offisielle dokartet for byen.

 • Cafe Aura, Marken
 • No stress, Hollendergaten
 • Dun’s minibar, Kong Oscars gate
 • Lukket selskap, Magnus Barfots gate
 • Frank Olsen Brilleoptikk, Kong Oscars gate
 • Vinyl, Kong Oscars gate
 • Sjenerøs, Vågsallmenningen
 • Dagr, Øvregaten
 • Magda, Kong Oscars gate
 • Soya restaurant, Finnegårdsgaten
 • Vaskeriet, Magnus Barfots gate
 • Dark & Stormy, Kong Oscars gate
 • Forsvarsbygg, Bergenhus festning
 • USF Verftet, Georgernes Verft

I tillegg til de nevnte virksomhetene er flere kommunalt eide bygg, kjøpesentre og transportterminaler på kartet. Enkelte av disse tar imidlertid brukerbetaling. Dette står oppgitt i dokartet.

For å forbedre toalettilbudet i Bergen sentrum har Bymiljøetaten etablert flere offentlige toaletter på Bryggen og inngått avtaler med en rekke private og offentlige virksomheter som også stiller toalettene sine til disposisjon for byens besøkende. Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti er glad for at besøkende i byen nå får et mye bedre toalettilbud.

– En tilfredsstillende toalettsituasjon er nødvendig for at Bergen skal fremstå som et seriøst og attraktivt reisemål, og løsningen som nå presenteres bidrar til å gjøre Bergen sentrum bedre å besøke for både innbyggere og turister, forteller Tryti.

Nye toaletter på Bryggen

På Bryggen er det satt inn en toalettcontainer med tre toaletter i det tidligere havneskur 11 som åpner onsdag 17. april. En tilsvarende løsning kommer i Skur 8 på Dreggekaien. Disse vil åpnes i mai.

– Bryggen som knutepunkt og turistattraksjon har hatt et særskilt behov for toaletter, og løsningen i skurene vil forbedre situasjonen i området. De neste årene vil vi få på plass flere slike løsninger, forteller etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen.

Oppdatert dokart

I tillegg til toalettene som er etablert på Bryggen, har Bergen kommune inngått avtale med flere private og offentlige virksomheter som stiller toalettene sine til disposisjon for byens besøkende i 2019. Alle disse toalettene er gratis å bruke. Et oppdatert dokart med oversikt over toalettene og åpningstider er publisert på kommunens nettsider og i Google maps.

Toaletter i kommunale bygg

Parallelt med at kommunen har inngått avtaler med ulike aktører om bruk av toaletter, har det vært viktig for Bymiljøetaten å få virksomheter som holder til i kommunalt eide bygg med på laget. Både ADO-arena, Innbyggerservice i Bergen kommune og paviljongen i Nygårdsparken er blant de kommunale virksomhetene som er positive til å la turister og besøkende bruke toalettene.

– Oppsummert har vi for 2019-sesongen forbedret det offentlige toalettilbudet i sentrum med en tredelt ordning: Vi har startet etablering av nye offentlige toalettfasiliteter i områder med mye besøk og lite toaletter, vi gir besøkende i sentrum økt tilgang til både private og offentlige virksomheters toaletter, og vi synliggjør toalettfasilitetene i flere kommunalt eide bygg på dokartet. Til sammen styrker dette det offentlige toalettilbudet i Bergen betraktelig, og vi mener at denne kombinasjonen er en god løsning for byen, forteller Reinertsen.

– Vi jobber videre med å få på plass flere permanente løsninger de kommende årene, tilføyer hun.

Prydet med gatekunst

Bergen kommune har engasjert gatekunstmiljøet i Bergen for å sette sitt preg på de offentlige toalettene i byen og for å gjøre de gjenkjennelige fra avstand. I Skur 8 og 11 vil gatekunst pryde de innvendige veggene i skurene. I tillegg vil alle virksomhetene som har inngått avtale med kommunen få hengt opp et symbol med gatekunstidentitet laget av gatekunstneren Skurk. Gatekunsten i skurene vil være på plass når skurene åpner, mens symbolene som skal festes på utsiden av bygningene til de øvrige virksomhetene på dokartet kommer på plass i løpet av kort tid.

– Besøkende og turister må raskt kunne se at et toalett er åpent for offentligheten, og det er viktig at vi får et godt og gjenkjennelig symbol som kan brukes i mange år fremover, forklarer Reinertsen og tilføyer:

–Vi gleder oss til å få se det endelige resultatet og vi tror dette vil bli godt mottatt både av virksomhetene som skal bruke symbolet og av besøkende som ser det.

Se oversikt over offentlig tilgjengelige toaletter i kommunens dokart.