Gå tilbake til:
Du er her:

Hjelp oss å ta vare på dyrelivet i parkene

I forbindelse med den internasjonale biomangfolddagen vil Bymiljøetaten oppfordre alle til å vise hensyn til fugler og annet dyreliv. Vi gir også råd om hvordan fugler bør mates.

FN har fastsatt 22. mai som den internasjonale biomangfolddagen. Med dette ønsker FN å sette fokus på trusler mot bevaringen av biologisk mangfold. Biologisk mangfold, eller biodiversitet, handler om den store variasjonen av levende organismer (dyr, planter og mikroorganismer) i naturen.

I Bymiljøetaten jobbes det for at innbyggerne i Bergen kommune skal ha gleden av å bo i en levende by. Enkle tiltak som å plassere ut andekurver, flaggermuskasser, fuglekasser og piggsvinhus legger til rette for at flere arter kan trives i byen.

Informasjonstavler om fuglelivet

Bergen kommune har nylig satt ut en informasjonstavle om fugleliv og biologisk mangfold ved Liavatnet. Plakaten er plassert der med et ønske om å gi alle som går rundt parkvannet interessant og morsom informasjon, men også for å videreformidle viktigheten av båndtvang og riktig foring.

Etterhvert skal det settes opp flere tilsvarende informasjonstavler rundt andre parkvann i byen, i håp om at flere vil kunne se verdien av det store biologiske mangfoldet som samler seg rundt parkvannene.

Mating av fugler i parken

Det er hyggelig å mate fugler i parken, men overmating kan skape problemer både for fuglene, miljøet og mennesker. Den beste føden finner fuglene selv i naturen. Noen råd om mating er at du ikke gir mer mat enn fuglene spiser opp mens du står og ser på dem. Mat med små biter, frøblanding, havregryn eller meiseboller, fremfor lyst brød med salt. Aldri muggent brød og unngå å kaste maten i vannet. Mat som blir liggende tiltrekker seg rotter og mus og skaper dårlig vannkvalitet og ekkel lukt.

Ta hensyn til dyrene

Bymiljøetaten oppfordrer alle til å vise hensyn til fugler og annet dyreliv. La reir og rugende fugler få ligge i fred. Om vinteren må fuglene også få ro, slik at de kan spare krefter til kalde netter med lite mat. Det betyr at hverken voksne, barn eller hunder må jage fuglene. Spesielt viktig er det å holde hundene i bånd på en slik måte at den ikke kan jage fugl. Flexi-bånd og langline er et problem i denne sammenhengen.

Selv om vi ønsker hundens beste, og at hunden skal kunne løpe fritt, er det viktig å følge de gjeldende lovene slik at Bergen kan fortsette å ha et rikt dyreliv også i årene som kommer. Så vern om fuglene og vis hensyn ved å holde hunden i kort line.

Teksten er skrevet av Åse Vidnes Lindmark, praksisstudent i Bymiljøetaten