Gå tilbake til:
Du er her:

Flere gater i Sandviken får midlertidig parkeringsforbud i september

I forbindelse med planlegging av ny bybanetrasé vil det bli gjennomført grunnboringer i Sandviken fra uke 38 (16.–22. september). Det blir midlertidig parkeringsforbud mens arbeidet pågår.

 • Nye Sandviksvei
 • Helgesens gate
 • Baglergaten
 • Skuteviksveien
 • Lamberts vei
 • Jens Rolfsens gate
 • Hans Hauges gate
 • Hilbrandt Meyers gate
 • Repslagergaten
 • Ladegårdsgaten
 • Nils Hetzbergs gate
 • Edvardsens gate
 • Absalon Beyers gate
 • Martin Vahls gate
 • Persenbakken
 • Formannsvei
 • Prahls vei
 • Heien
 • Øvre Heien
 • Kirkegaten
 • Aad Gjelles gate
 • Ekregaten
 • Søndre Allmenningen
 • Sudmanns vei
 • Amalie Skrams vei

NB! Mindre endringer/justeringer kan forekomme. «Parkering forbudt»-skilt blir satt opp ved de aktuelle strekningene 24 timer før arbeidene starter, og vil gjelde inntil grunnboringen i de enkelte gater/strekninger er gjennomført og skiltene er fjernet.

Bergen kommune har startet arbeidene med utarbeidelse av reguleringsplan for Bybanen til Åsane.

Med oppstart i uke 38 (16.–22. september) vil det bli gjennomført grunnboringer i området Sandviken /Fjellsiden mellom Sverresborg og Nordre del av Amalie Skrams vei og Sudmanns vei. Gater som blir berørt av grunnboringene er markert med rødt i kartet.

Arbeidet var opprinnelig planlagt tidligere i sommer, men oppstarten ble forsinket. Arbeidet vil pågå minimum tre uker.

Følg med på skilting

For å kunne gjennomføre disse arbeidene raskest mulig vil det bli innført midlertidige parkeringsreguleringer i gatene, strekning for strekning. «Parkering forbudt»-skilt blir satt opp ved de aktuelle strekningene 24 timer før arbeidene starter, og vil gjelde inntil grunnboringen i de enkelte gater og strekninger er gjennomført og skiltene er fjernet.

Bymiljøetaten vil håndheve parkeringsreguleringen.

Vi ber bileiere følge med på reguleringen og flytte bilene når reguleringen blir innført.

Mer informasjon om grunnundersøkelsene

Arbeidet gjøres for å undersøke grunnforhold og mulig forurensing der vi trenger bedre grunnlag for å vurdere løsninger for Bybanen. På Plan- og bygningsetaten sin nettside kan du lese mer om grunnundersøkelsene som gjennomføres