Gå tilbake til:
Du er her:

Søk om midler til tiltak for friluftsliv, viltformål og biologisk mangfold

Utsatt søknadsfrist: Lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner kan søke Bymiljøetaten om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og tiltak knyttet til viltformål og biologisk mangfold.

Bymiljøetaten har to tilskuddsordninger du kan søke på:

  • tilskudd til viltformål og biologisk mangfold (ny søknadsfrist: 10. august)
  • tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fisketiltak (ny søknadsfrist: 24. juni)

I 2019 gikk søknadsfristen opprinnelig ut 10. april, men siden vi fremdeles har flere midler igjen utsetter vi søknadsfristen.

Søk om tilskudd til viltformål og biologisk mangfold

Tiltak du kan søke tilskudd til i denne ordningen skal være rettet mot å fremme vilt og biologisk mangfold og komme allmenheten til gode. Eksempler på tiltak som kvalifiserer for støtte er utplassering av fuglekasser, insekthotell, flaggermuskasser, humlekasser, piggsvinhus, vegetasjonsrydding av hekkeområder for sjøfugl, fjerning av mink, prosjekt knyttet til fremmedarter, kartlegging av arter av spesiell interesse og informasjonsarbeid knyttet til tiltak.

Den nye søknadsfristen er 10. august 2019.

Les mer om ordningen og hvordan du søker

Søk om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv

Gjennom denne tilskuddsordningen kan du søke om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fisketiltak som kommer allmenheten til gode. Av midlene som er igjen vil vi prioritere tiltak som går til tilrettelegging for friluftsliv. Slike tiltak skal stimulere til at flere skal kunne delta i friluftslivet. Dette kan for eksempel være opparbeiding av stier, dugnader for å ruste opp lokale friområder, etablering av gapahuker, eller utsetting av benker og bord.

Den nye søknadsfristen er 24. juni 2019.

Les mer om ordningen og hvordan du søker