Gå tilbake til:
Du er her:

Trenger du valgbod eller scene til valgkamp på Festplassen?

Festplassen er reservert for de politiske partiene til valgkamp i perioden fra og med 16. august til og med 9. september.

I denne perioden kan du leie valgtelt og mobil scene fra Bymiljøetaten.

Leieprisen for den mobile scene er kr. 11.900,- pr. dag eks. mva. Leieprisen for valgbod i hele perioden er kr. 14.152,-.

Søknadsfrist for leie av valgtelt og mobil scene er 4. juli.

For å utnytte kapasiteten til den mobile scene, samt kunne fordele leieprisen på flere arrangører, vil Bymiljøetaten koordinere slik at flere arrangementer kan avvikles i løpet av en dag. Særlig gjelder dette lørdagene.

Søknad sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no eller til Bergen kommune, Bymiljøetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen.

Informasjonsmøte

På informasjonsmøte hos Bymiljøetaten 27. juni kl. 9 i Johannes Bruns gate 12. (3. etg., møterom Pedalen) er politiske parti som stiller til valg velkommen for mer informasjon om søknadsfrister, priser, trekning av boder, nhenting av nøkler, hva som er lov i tilknytning til valgboder med mer. Her kan politikerne også stille spørsmål om bodene og praktisk tilrettelegging av valgkampen på Festplassen.

For nærmere opplysninger kan du også kontakte Ellen-Karin Nordhus tlf. 55 56 56 90.