Gå tilbake til:
Du er her:

Plantet plommetrær på Nykirkeallmenningen

Bergen kommune og Kunsthall 3.14 har gått sammen om å bli en del av kunstnergruppen Fallen Fruit sitt prosjekt med å skape verdens største frukthage.

Frukt er et transkulturelt symbol på deling. Den California-baserte kunstnergruppen Fallen Fruit lager kunst som handler om hvordan frukt som delingsfenomen kan ha en betydning på kunstfeltet såvel som i det offentlige rom. De har laget en installasjon hos Kunsthall 3.14. Det kunstneriske prosjektet de jobber med tar også opp i seg og presenterer våre egne frukttradisjoner såvel som importen av frukt til Norge. De har skapt et tapet som dekker hele visningsrommet og gjør institusjonen om til en fruktbar hage.

Du kan se hvor frukttrær blir plantet på Fallen Fruit sin nettside: EndlessOrchard.com eller få med deg et kart hos 3,14 som viser hvor man finner frukttrær i det offentlige rom i Bergen.

- Vedlig gøy å kunne samarbeide om dette, og at plommetrærne blir del av verdens største frukthage, sier seksjonsleder Anne Berit Storheim hos Bymiljøetaten.

Levende kunstverk i det offentlige rom

Kunstprosjektet Den endeløse hagen er et levende interaktivt kunstverk i det offentlige rom initiert av gruppen Fallen Fruit. Samtidig har Bymiljøetaten satt startskuddet for prosjektet Grønne tiltak i bydelene. Sammen plantet derfor Bymiljøetaten, kunstnergruppen Fallen Fruit ved kunstnerne David Allen Burns og Austin Young og Kunsthall 3.14 fire plommetrær på Nykirkeallmenningen torsdag.

- Kunstprosjektet Den endeløse hagen og Bymiljøetatens planteprosjekt Grønne tiltak i bydelene er ment å være til glede for både publikum og biene våre, som en påminnelse om trærs betydning for både mennesker og miljø i byene våre, forteller direktør Malin Barth ved Kunsthall 3.14.

Kommer mer frukt og grønt

Snart kan du altså plukke plommer midt i byen. Men ikke nok med det. Til høsten vil Bymiljøetaten gjennom prosjektet Grønne tiltak i bydelene plante frukttrær og bærbusker i bydelene. Engangsprosjektet har 400 000 kroner til rådighet.

- I tillegg til frukttrær og bærbusker skal vi i løpet av året lage blomstereng og sette opp insektshotell, avslutter Storheim.