Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt sykkelkart skal gjøre det enklere å være syklist i Bergen

Det nye sykkelkartet viser anbefalte ruter i Bergen. Kommunen håper dette vil motivere flere til å begynne å sykle.

Rutene i kartet er delt i fem kategorier:

  1. Tilrettelagte sykkelruter med sykkelvei, sykkelfelt og gang- og sykkelvei
  2. Sykling i blandet trafikk – lite trafikk
  3. Sykling i blandet trafikk – middels/mye trafikk
  4. Sykkelvennlige turveier - sykling på gåendes premisser
  5. Gågater – sykling på gåendes premisser
  • Opplysningene i kartet er riktig ved utgivelsesdato og vil oppdateres ved større endringer i sykkelnettet.
  • Kartet er en prøve/pilot mot et endelig fulldigitalt kart.

Et detaljert sykkelkart for Bergen har vært savnet og etterspurt blant innbyggerne. Nå har Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten gått sammen om å lage et sykkelkart som skal gjøre det enklere å være syklist i Bergen.

- Som syklist kan man i hovedsak sykle på alle veier unntatt motorvei, men dette er rutene vi anbefaler å sykle – hvor det er et godt, sammenhengende sykkelnett, forteller Andrew Keith, rådgiver for Sykkel- og mobilitetskontoret til Bymiljøetaten.

Hva viser kartet?

Sykkelkartet viser blant annet hvilke veier som er tilrettelagt med sykkelfelt- og veier, og hvilke gater som har lite eller mye trafikk. Sykkelvettregler og bilder av skilt og gatemerking er også inkludert i kartet. Det samme er plassering av bysyklene per juni 2019.

- Kartet viser ruter i en utvidet sentrumskjerne, men har også med en oversikt over hele kommunen med utsnitt fra bydelene. De fleste anbefalte rutene i kartet er ruter som ligger i rutenettet i den reviderte sykkelstrategien, som nå skal på høring. Sykkelkartet gir altså et innblikk i hvilke sykkelruter som skal satses på i årene som kommer, forteller Keith.

Hvor finner du kartet?

Sykkelkartet er tilgjengelig på nettsiden til kommunen. Papirkart kan du hente hos Innbyggerservice i Kaigaten, i skranken hos Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten (Johannes Bruns gate 12), og hos Turistinformasjonen på Torget.