Gå tilbake til:
Du er her:

Holbergsallmenningen har fått en kraftig opprusting

Allmenningen på Nordnes er blitt grønnere, det har kommet flere nye ladeplasser og bildeling er nå mer tilgjengelig.

Den nye Holbergsallmenningen ble åpnet mandag, med beboere, folk som har jobbet med prosjektet, journalister og andre interesserte til stede. Her har mye skjedd etter at anleggsarbeidet begynte for et års tid siden. Nytt nedkast til bossnettet er på plass, sykkelparkeringen er også ny, og 32 parkeringsplasser er tilrettelagt for elbil-lading.

Målet med oppgraderingene er å gjøre det enklere for folk å ta smarte og miljøvennlige valg i hverdagen.

Ønsket flere ladeplasser

I første omgang er fire av ladeplassene tilgjengelig for hvem som helst. Lading og betaling gjøres med Bilkraft-appen, som på de andre offentlige ladeplassene i byen.

– Flere ladeplasser har lenge vært etterlyst av beboerne på Nordnes, sier Rune Bakervik, byråd for byutvikling.

Seks andre ladeplasser er reservert for bildeling. Lise Reinertsen, direktør for Bymiljøetaten, håper enda flere vil vurdere bildeling som løsning på sitt transportbehov.

– Med faste plasser for bildeling legger vi til rette for at enda flere ser dette som et godt alternativ til å eie egen bil, sa Reinertsen under åpningen.

Fortsatt parkering for beboere

De 22 gjenværende plassene er også utstyrt med ladestolper, men de skal ikke tas i bruk ennå. Disse parkeringsplassene skal i første omgang forbeholdes beboere, som før. Reinertsen påpeker at det er kommunens jobb å være en pådriver for bildeling og miljøvennlig transport, men hun forstår også at enkelte har behov for egen bil.

– Vi ønsker ikke å fjerne flere boligsoneplasser enn det som er nødvendig. For noen går hverdagen rett og slett ikke rundt uten egen bil, så bildeling og kollektivtransport vil ikke være en tilfredsstillende løsning for alle. Vi vil derfor følge med på situasjonen og evaluere fordelingen som er gjort her etter noen måneder, sier Reinertsen.

Tanken er å sette flere av ladestasjonene i drift etter som behovet melder seg.

– En hage utenfor hjemmene våre

Det er også blitt enklere å bevege seg til fots på Holbergsallmenningen. Det er laget nye gangsoner, som gjør nedkastet til bossnettet lett tilgjengelig.

– Det har vært viktig å bevare det historiske uttrykket i området. Eksisterende murer og trapper på allmenningen har derfor vært utganspunkt for utforming av trappeanlegget, sier Bakervik.

Flere nye trær og planter har gitt allmenningen et estetisk løft, mener Reinertsen.

– Det er kommet en stripe park mellom parkeringsplassene. Jeg synes det er blitt veldig flott her, og som en av naboene uttrykte det på Facebook: “Vi har nesten fått en hage utenfor hjemmene våre midt i byen”, sier Reinertsen.

Ørjan Mjøs fra BIR Nett har vært prosjektleder for Graveklubben på Holbergsallmenningen. Under åpningen var det flere naboer som kom bort til ham og skrøt av hvordan området er blitt.

– Det er grådig deilig med sånne tilbakemeldinger. Det har vært plagsomt for naboene mens arbeidet har pågått. Derfor er det gøy når vi leverer noe så bra tilbake, sier Mjøs.