Gå tilbake til:
Du er her:

Plan- og designkonkurranse for bystrand og ny Lungegårdspark

Høsten 2019 vil det bli lyst ut en begrenset plan- og designkonkurranse for bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen.

I forbindelse med utbygging av ny bybanestrekning til Fyllingsdalen skal Lungegårdsparken oppgraderes og utvides. På sjøsiden av parken skal Bergens nye bystrand anlegges. Konkurransens oppgave er å finne gode løsninger og forslag til utforming av området, i tråd med kommunens ambisjoner.

Parken skal inneholde landskapsutforming, strandområde, et mindre byggverk til garderobe/service og soner for programmering og aktivitet. Parken skal være inkluderende og åpen for alle, og være full av liv hele året gjennom.

Oppgaven er unik og spennende med tanke på den sentrale beliggenheten i byen, omkringliggende områder og arealomfang. Først og fremst ønsker vi at dette skal bli et inkluderende, attraktivt og grønt byrom som inviterer til aktivitet, rekreasjon og opplevelser i Bergen by. Konkurransegrunnlag for prekvalifisering vil bli lagt ut på Doffin høsten 2019.