Gå tilbake til:
Du er her:

Innbyggerfest for oppgraderte gater på Møhlenpris

Det blir både konserter og aktiviteter for barn når byutviklingsbyråd Rune Bakervik inviterer til åpning av de oppgraderte gatene Zetlitz gate og Welhavens gate lørdag 19. oktober klokken 12.00.

Samtidig med at de to gatene åpnes, markerer vi startskuddet for prosjektet «Bilfri bydel Møhlenpris». Arrangementet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Graveklubben og Møhlenpris gateforum.

På vei mot en bilfri bydel

I over tre år har Graveklubben arbeidet med å fornye gatene på Møhlenpris, med bossnett, nye rør og ledninger, mobilpunkter og gateoppgraderinger. Samtidig har pilotprosjektet «Bilfri bydel» startet opp, der første fase har bestått i å omgjøre Zetlitz- og Welhavens gate til sambruksområder. Dette betyr at det ikke lenger er definerte områder for gående, kjørende og syklende, men at gatedekket, trær og gatemøblering vil "fortelle" hvordan en oppfører seg. Det er plantet nye trær i gatene, og det er satt ut møbler og plantekasser.

Målet med Bilfri bydel Møhlenpris er å legge til rette for lek og opphold i gatene ved å fjerne parkeringsareal og redusere biltrafikk til et minimum. Med dette skal vi skape gode byrom og gatemiljø for beboerne i området. Representanter fra kommunen vil være til stede under markeringen for å komme i dialog med beboere og andre interesserte. BIR vil også være til stede for å presentere det nye bossnettet som åpner kort tid etter markeringen.

Program

På åpningen utenfor Nobel Bopel blir det taler, underholdning, aktiviteter for barn og enkel matservering. Arrangementet varer fra klokken 12.00–15.00 og er åpent for alle. Aller først starter vi med et opptog klokken 11.45 fra Trikkehallen opp til Welhavens gate, hvor vi oppfordrer alle til å være med.

Klokken 11.45: Opptog
Sydnes- og Nygaards bataljon marsjerer fra Trikkehallen. Alle oppfordres til å delta.

Klokken 12.00–15.00: Taler og underholdning

  • Tale v/ byutviklingsbyråd Rune Bakervik
  • Musikk og underholdning v/Bryggesjauerne
  • Musikk v/Møhlenpris skolekorps
  • Konsert med de lokale artistene Bjørn Willberg Andersen og Helene.

Klokken 12.00–15.00: Parallelle aktiviteter
Samtidig som programmet foregår fra scenen, skjer det parallelle aktiviteter i gatene, med ulike tidspunkt for oppstart. Her blir det:

  • Workshop for barn: "Alt som ikke er - å lage noe av ingenting"
  • Demonstrasjon av søppelnedkastene v/ BIR
  • Gateorientering
  • Lek
  • Enkel matservering

Klokken 14.30–15.30: DJ Stockhaus
Når det offisielle programmet er over fortsetter DJ Stockhaus å lage stemning i gaten ca. en time til.

Velkommen!