Gå tilbake til:
Du er her:

Dokkeveien er ferdig oppgradert – nytt trafikkmønster i gatene rundt

Deler av Dokkeveien på Dragefjellet er oppgradert med nye benker, gode fotgjengerareal og fonteneanlegg. Oppgraderingen av gaten var opprinnelig et initiativ fra beboere i området.

Følgende aktører har bidratt til oppgradering av Dokkeveien:

 • BIR Nett
 • Graveklubben
 • Plan- og bygningsetaten
 • Asplan Viak
 • Svein Boasson AS
 • Bymiljøetaten ved prosjektleder Knut Hellås
 • Sydnes og Nøstet Velforening
 • Arkitekter fra Fortunen AS

Følgende aktører har bidratt økonomisk:

Bergen kommune er største bidragsyter i prosjektet, som har hatt en kostnad på 5 millioner. I tillegg har følgende aktører bidratt med midler:

 • Sydnes og Nøstet velforening mottok 200 000 kroner til prosjektet fra konkurransen «Your Street»
 • Sparebanken Vest har gitt 200 000 kroner til prosjektet.
 • Midlerer fra Sentrumsplanen bidro med 100 000 kroner til realisering av Springgjerdet og 150 000 kroner til plassdannelsen.
 • Sparebanken Vest har gitt 75 000 kroner til "Vaskerelvens kilde"
 • Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond har gitt 120 000 kroner til Klokkarsteinen.

Arbeidet i Dokkeveien og Sydneshaugen er ferdigstilt, og nye skilt er nå satt opp.

Forslaget til oppgradering av gaten ble spilt inn av beboere i området i forbindelse med den globale «Your Street»-konkurransen i 2014/2015. Forslaget “Old street with new impact”, som er utarbeidet av beboere i Dokkeveien og Sydnes, vant konkurransen. Vinnerforslaget ble sendt inn sammen med Sydnes og Nøstet velforening, og i etterkant har det vært møter med ulike kommunale etater, BIR Nett og medlemmene i Graveklubben for å koordinere og tilpasse prosjektet.

Slik blir den nye gaten

Beboerne i området kan glede seg over en ny og fin sambruksgate, tilrettelagt for fotgjengere. I gaten er det blitt store, gode fotgjengerareal, og det er satt ut nye benker og sykkelstativ. Belysningen er oppgradert, og det er tilrettelagt for rullestolbrukere, syns- og bevegelseshemmede. I gaten er det lagt ny granittstein, og på fortauet er skiferhellene bevart. I området åpner også to nye bossnettstasjoner med nedkast fra Dokkeveien 12. november. Like bortenfor Dokkeveien kan barna leke på Jekteviksplassen lekeplass, som ble opprustet av Bymiljøetaten i samarbeid med velforeningen i 2016.

Historiske elementer tilbakeført i gaten

I tillegg til elementene nevnt ovenfor, er flotte, historiske elementer tilbakeført i gaten: Klokkersteinen, fonteneanlegget Vaskerelvens kilde og Springgjerdet. Både Klokkersteinen og Springgjerdet var sentrale den gangen hele byen feiret St. Hans på Sydneshaugen, og det er elementer som nå er innarbeidet på en ny måte i gaten. Vaskerelevens kilde er en gammel vannkilde foran det som kalles Rosehuset, Dokkeveien nummer 3. Det blir sagt at en åre helt fra Gullfjellet går under byen og ender opp her, og denne utgjorde kilden til Vaskerelven.

Endret trafikkmønster og redusert parkering

Som følge av endringene i Dokkeveien blir trafikkmønsteret i gatene rundt også endret. Dette er endringene:

Dokkeveien:

Dokkeveien mellom Ivar Aasens gate og Sydneshaugen blir skiltet med parkering forbudt, og det blir omlegging av trafikken i gatene rundt for å tilrettelegge for minst mulig kjøring i den nye delen av gaten. I Dokkeveien blir det fortsatt parkeringsplasser i boligsonen sør for Ivar Aasens gate til parkeringhuset.

Sydneshaugen, Sydnesgaten, Øysteins gate og Ivar Aasens gate:

 • For å unngå unødvendig kjøring i den nye delen av Dokkeveien, blir det nå toveiskjøring i Sydneshaugen. Boligsoneplassene i gaten forsvinner for å få plass til dette, men det vil bli et mobilpunkt i gaten med syv plasser for elbildeling. Her er det også anledning for å plassere en sykkelparkeringsboks med lås på dersom beboerne ønsker dette.
 • Ved at det blir toveiskjøring i Sydneshaugen vil denne gaten kunne overta Dokkeveiens funksjon som adkomstvei. Det vil også gjøre at den enveiskjørte Øysteins gate ikke blir eneste tilkomstvei for trafikk fra Sydnesgaten.
 • Utkjøring fra Sydnesgaten er ønskelig via Sydneshaugen eller Øysteins gate (øvre del). Utkjøring fra Dokkeveien blir i hovedsak via Ivar Aasens gate, som før.
 • Innkjøring til Sydnesgaten blir via Sydneshaugen som før. Innkjøring til Dokkeveien sør gjøres fortrinnsvis via Ivar Aasens gate.

Parkeringsplasser i Øysteins gate, Ivar Aasens gate og Sydnesplassen blir ikke påvirket av endringene.