Gå tilbake til:
Du er her:

Nye parkeringsregler i Ulriksdal og Haukelandsbakken

I Ulriksdal og Haukelandsbakken er det innført parkeringsforbud etter lang tids utfordringer med fremkommelighet i gatene. I deler av gatene vil du som bor i området likevel kunne parkere dersom du har boligsonekort. Dette kan du søke om til Bymiljøetaten.

I Ulriksdal og Haukelandsbakken er det svært begrenset med muligheter for parkering, og det har i lengre tid vært utfordringer med fremkommelighet. Byrådet har derfor besluttet at det skal være parkering forbudt i området, men med mulighet for beboere å parkere på enkelte strekninger hvor dette er forsvarlig. Parkering blir da på like vilkår som i boligsone 20. Sonen med parkeringsforbud er markert i det vedlagte kartet. I rødt er det markert hvor beboere med sonekort kan stå.

Nye skilt ble satt opp fredag 1. november. Ved innføring av nye boligsoner informeres vanligvis beboere i forkant, men denne gang har vi dessverre glippet. Vi beklager at denne informasjonen ikke ble sendt ut i rimelig tid før innføring.

Beboere kan kjøpe boligsonekort i sone 20

Bymiljøetaten har funnet to strekninger i Ulriksdal og Haukelandsbakken hvor det er forsvarlig å tillate parkering, og disse er skiltet med parkering på vilkår for boligsone nr. 20.

Beboere som er folkeregistrert med adresse i sonen markert i det vedlagte kartet, eller på annen måte kan dokumentere fast bosted i sonen, kan søke om boligsonekort i sone 20 (Svartediket). Dersom du har behov for dette, oppfordrer vi deg til å søke så snart som mulig. Med boligsonekort i sone 20 kan du også parkere i hele denne boligsonen dersom de begrensede plassene i Haukelandsbakken ikke er tilgjengelig.

Etter dagens regler kan det tildeles inntil to boligsonekort per boenhet.

  • Pris for boligsonekort for seks måneder for beboere i sone 12 til 29: Bil nummer én koster 1.800 kroner og bil nummer to koster 2.700 kroner.

NB! Forslag til en revidert boligsoneforskrift skal etter planen behandles i Bystyret i løpet av høsten. Her er det blant annet foreslått å redusere maks antall boligsonekort per boenhet fra to til én. Dersom dette vedtas, vil de nye reglene tre i kraft i løpet av 2020.

Les mer om boligsoneparkering og finn søknadsskjema

Virketider

Boligsonebestemmelsene for plassene i Haukelandsbakken (markert med røde linjer i vedlagt kart) gjelder i tidsrommet mandag til fredag klokken 08.00–2300 og lørdag klokken 08.00–1700. Forbudssonen markert med grønt i kartet gjelder hele døgnet alle dager.

Gjesteparkering

På strekningene som er skiltet med tillatt parkering på vilkår for boligsone nr. 20 kan besøkende kjøpe midlertidig parkeringstillatelse via Bergen kommune sin parkerings-app "Parkering i Bergen", eller på parkeringsautomat. Det er satt opp egne informasjonsskilt som informerer om dette. De nærmeste automatene er plassert i Jonas Lies vei og ved Svartediket.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om de nye parkeringsforholdene kan du ta kontakt med Bymiljøetaten: boligsone@bergen.kommune.no / 55 56 56 90