Gå tilbake til:
Du er her:

Inviterer til dialog om Bilfri bydel Møhlenpris 3. desember

Bymiljøetaten ønsker å komme i kontakt med beboerne på Møhlenpris for å få innspill til prosjektet Bilfri bydel. 3. desember er vi tilgjengelig på Nobel Bopel.

Tirsdag 3. desember klokken 08.30–10.30 vil Lars Ove Kvalbein og Ingvild Kayser Clementsen fra Bymiljøetaten være til stede på Nobel Bopel for å komme i dialog med beboerne. Her vil beboerne få anledning til å gi innspill til prosjektet, basert på kart og tegninger Lars ove og Ingvild vil ha med seg.

Med prosjektet "Bilfri bydel Møhlenpris" skal vi skape gode byrom og gatemiljø for beboerne på Møhlenpris. Vi skal legge til rette for mer lek og opphold i gatene ved å redusere biltrafikk og parkering i området til et minimum. Les mer om Bilfri bydel Møhlenpris