Gå tilbake til:
Du er her:

Populær støtteordning for elbil i borettslag

41 borettslag og sameier i Bergen kommune har fått innvilget støtte til å tilrettelegge for nye ladestasjoner for beboerne sine. Til sammen vil dette potensielt kunne gi over 2000 nye ladeplasser.

Denne høsten lanserte Bergen kommune en ny støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. Søknadsportalen åpnet 20. august, og allerede 1. oktober var de 2,5 millionene som var satt av til formålet tildelt. 41 borettslag og sameier spredt i alle bydeler har fått støtte, og tilskuddene har vært fra 7000 kroner helt opp til 200 000 kroner.

– Vi har 10 år på oss på å halvere verdens klimagassutslipp. Da må alle små og store tiltak som kan kutte utslipp gjennomføres. Veitrafikk er en av de største utslippskildene i Bergen, derfor er det viktig å gjøre det enklere å velge elbil, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Hensikten med støtteordningen har vært å gi borettslag og sameier et insentiv for å legge til rette for lading for beboerne sine. Blant borettslagene og sameiene som har fått støtte, er det potensial for å etablere over 2100 nye ladepunkter. I tillegg blir mange av anleggene bygget på en slik måte at man enkelt kan utvide til flere ladepunkt når behovet melder seg.

Søknadene har strømmet inn

Bymiljøetaten har vært ansvarlig for ordningen og behandlet søknadene som er kommet inn. Etatsdirektør Lise Reinertsen forteller at det har vært stor interesse for ordningen.

– Søknadene har strømmet inn, så det er tydelig at dette var noen mange hadde ventet på, sier hun.

– Bymiljøetaten skal være i front i kommunen på grønn mobilitet, og vi jobber kontinuerlig med å gjøre det enklere for innbyggerne å ta de smarte, miljøvennlige valgene i hverdagen. Dette innebærer også å legge til rette for at elbil skal være et fullgodt alternativ til fossilbil for de som er avhengig av å eie egen bil, forklarer Reinertsen.

Har hatt en utløsende effekt

Mobilitetsrådgiver i Bymiljøetaten, Jostein Farestveit, mener at den store interessen for støtte vitner om at ladeordningen faktisk har hatt en klar, utløsende effekt.

– Dette har vært en ekstra motivasjon for borettslagene til å gjøre dette nå. For mange sameier og borettslag er det en stor kostnad å tilrettelegge for lading, så det er klart at det hjelper på at kommunen dekker 20 % av kostnadene, forteller han.

Tilrettelegger for fremtiden

Vestre Sælemyr borettslag var ett av borettslagene som fikk støtte. Styreleder Páll Snorrason kan fortelle at tilskuddet blir brukt til å opprette en infrastruktur for tilgang til elektrisk kraft og nettbasert kommunikasjon med hver enkelt ladestasjon til samtlige garasjeplasser (totalt 320) i borettslagets fire garasjer.

– Selve ladestasjonene kjøpes av brukerne av garasjeplassene, og hittil er det montert på 33 plasser. Det har vært stigende etterspørsel for tilrettelegging av lading de siste årene, så det ble derfor vedtatt å også legge til rette for framtidige eiere av el-biler. Vi er glade for at Bergen kommune legger til rette for at vi kan satse på det beste når vi skal tilrettelegge for beboerne for framtiden, forteller Snorrason.

Tjønnveien borettslag fikk også støtte. Også her har etterspørselen etter flere ladestasjoner vært stadig økende, og midlene de har fått tildelt vil kunne legge til rette for lading på alle parkeringsplassene til borettslaget, til sammen 285 plasser.

– Tilskuddet skal gå til installasjon og infrastruktur i alle våre garasjer, totalt 7 stykker. med smart ladeløsning og lastfordeling, forteller styreleder Rune Storøy.

– Støtten fra kommunen har helt klart vært avgjørende for at vi har gått i gang med dette tiltaket. Det hjelper veldig godt både på økonomien og gjennomføringen, tilføyer han.