Gå tilbake til:
Du er her:

Stoltzekleiven er nå åpen

Utbedringene etter raset i Stoltzekleiven er nå ferdig, og den populære turveien er igjen åpen for fri ferdsel.

Et tre blåste overende og førte til at deler av stien i nedre del (ved mellomtid 1 for de som har løpt Stoltzen opp) raste ut under uværet i helgen. Cirka seks meter raste ut. Arbeidet med å mure opp forstøtningen i stien startet tirsdag og entrepenøren melder nå at arbeidet er ferdigstilt. Stoltzen er åpen for fri ferdsel.