Gå tilbake til:
Du er her:

Carl Konows gate og Fyllingsveien stenger mandag 13. januar

Fra og med klokken 06.00 mandag 13. januar vil Carl Konows gate og Fyllingsveien være stengt for trafikk.

Carl Konows gate stenges ved Esso-stasjonen. Fyllingsveien stenges ved Kiwi Hamrehjørnet. Carl Konows gate vil være stengt fram til november 2020. I Fyllingsveien vil det pågå anleggsarbeid også våren 2021.

Bakgrunnen for stengingen er at arbeidene i Carl Konows gate nå går inn i en ny fase, melder Miljløftet.

Innfører parkering forbudt i Gabriel Tischendorfs vei

Fra og med mandag 13. januar klokken 06.00 innføres det også parkering forbudt i Gabriel Tischendorfs vei. Parkeringsforbudet vil gjelde til utgangen av mai 2021. I tillegg innføres det gjennomkjøring forbudt. Kjøring til eiendommene er tillatt.

Parkeringsforbudet innføres for å sikre framkommelighet for busstrafikk fra Melkeplassen via Gabriel Tischendorfsvei til Frydenbølien, som følge av stenging av Carl Konows gate.

Endret kjøremønster og endringer for kollektivreisende

Carl Konows gate blir stengt for trafikk i begge retninger, og nytt kjøremønster innføres.

Omkjøringsveg fra sentrum blir Løvstakktunnelen/Melkeplassen. Omkjøring vil bli skiltet. Dersom Løvstakktunnelen stenger er anbefalt kjørerute til sentrum gjennom Knappetunnelen og fra sentrum gjennom Damsgårdstunnelen.

I tilfelle Damsgårdstunnelen er stengt anbefaler vi å kjøre via Fjøsanger fra sentrum og via Knappetunnelen og gjennom Fjøsanger når man skal til sentrum. Gyldenpriskrysset og Tverrvegen vil være åpne for trafikk.

Hele anleggsområdet vil til enhver tid være åpent for gående og syklende til eiendommer.

Kollektivtrafikken blir flyttet ned i Damsgårdsveien i begge retninger fra sentrum i stedet for Carl Konows gate. Linjene 16, 17, 20, 403 vil nå kjøre Damsgårdsveien både til og fra Bergen sentrum/ Solheimsviken. I tillegg vil vegarbeidet i Fyllingsveien føre til at linje 19 får ny trasé på vei til sentrum. Informasjon om ruteendringer finnes på www.skyss.no. Endringene trer i kraft mandag 13. januar.

Kontaktpersoner

  • Prosjektleder i Statens vegvesen: Siri Korpelin Bernås
    Epost: siri.korpelin.bernas@vegvesen.no Telefon 918 46 72
  • Byggeleder i Statens vegvesen: Ståle Jakobsen
    Epost: stale.jakobsen@vegvesen.no Telefon 468 48 980