Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomiavdelingen

Etatens finansielle fagavdeling. Sentrale ansvarsområder er økonomisk planlegging og budsjettering, resultatmåling, målstyring, drifts- og investeringsoppfølging, lønn og personaladministrasjon.

Videre arbeider økonomiavdelingen med rapportering av resultater, prognoser og nøkkeltall, regnskap, analysearbeid, rådgivning og bistand til hele etaten.

Avdelingen deltar i flere ulike utviklingsinitiativ i etaten, og har en sentral rolle i utvikling av Bymiljøetatens oppfølging av prosjektøkonomi og vedlikehold av styringskortet for nøkkeltallsrapportering.

Sentralt er også arbeid med forbedringsaktiviteter, som standardisering av økonomiprosessen og -rutiner.

Avdelingen har ni faste medarbeidere, og de har bakgrunn som økonomer og siviløkonomer.