Gå tilbake til:
Du er her:
Naturbilde med utsikt sjø og båter.
Bilde: Tale Halsør

Plan- og utredningsavdelingen

Plan- og utredningsavdelingen har ansvar for Bymiljøetatens arbeid med strategier, planer, piloter og utredninger.

Sammen med andre avdelinger og seksjoner  i Bymiljøetaten, og andre etater,  utreder og arbeider vi frem viktige beslutningsdokument for Bergen kommune. Bestillingene for vår aktivitet blir som regel gitt gjennom Byrådsavdelingens årsoppdrag. Vi etablerer som oftest et prosjekt med prosjektleder for hvert oppdrag.

Noen av oppgavene avdelingen arbeider med nå er:

  • strategi for blågrønne strukturer
  • temaplan for trafikksikkerhet
  • handlingsplan for trafikksikkerhet
  • utredning om parkering

Koordinere planer og prosjekter

Avdelingen har også ansvar for å koordinere etatens innspill til planer og prosjekter som pågår i regi av andre, innenfor eller utenfor kommuneorganisasjonen. Samhandling med bybanekontoret om bybanen til Åsane er et eksempel på dette. Å gi innspill og merknader til planer i prosess etter Plan- og bygningsloven, er også en vesentlig del av dette ansvaret. Koordineringen skjer blant annet i etatens Planforum.

Plan- og utredningsavdelingen har cirka 15  faste stillinger, der åtte av disse arbeider med sykkel og mobilitet.

Kontor for sykkel og mobilitet

Arbeid innenfor temaet sykkel- og mobilitet er organisert i egen seksjon. Seksjonens hovedoppgave er å følge opp kommunens satsing på sykkel og mobilitet.

Les mer om Kontor for sykkel og mobilitet