Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde viser to personer på hver sin bysykkel på en brygge.
Bilde: Hanne Farestvedt

Sykkel og mobilitet

Sykkel- og mobilitetskontoret arbeider blant annet med nullutslippssoner i Bergen sentrum, å etablere ladetilbud og med ulike sykkeltiltak.

Avdelingen har åtte faste medarbeidere med et sterkt engasjement for mobilitet og sykkeltilbud i Bergen. Bakgrunn for opprettelsen av kontoret er at byrådets hovedmål er at Bergen skal være Norges grønneste storby.

Forankringen for arbeidet til kontor for sykkel og mobilitet finnes hovedsakelig i Sykkelstrategien for Bergen og i Grønn strategi.

Arbeidsområder for sykkel og mobilitetskontoret:

  • Etablere forsøksprosjekt med nullutslippssoner i Bergen.
  • Arbeide med å dempe trafikken i større deler av sentrum.
  • Etablere flere mobilitetspunkt.
  • Følge opp bysykkelordningen.
  • Utvikling av handlingsplaner.
  • Storstilt satsing på gang- og sykkelveinett.
  • Jobbe med prosjekter for å øke aktivt byliv i sentrum og bydeler.
  • Arbeide med tiltak som kan øke bruk av bildeling.

Kontor for sykkel og mobilitet tilhører Plan- og utredningsavdelingen i Bymiljøetaten.