Gå tilbake til:
Du er her:

Virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling

Virksomhetsstyring og organisasjonsutviklingsavdelingen har ansvar for IT og digitalisering, HR og organisasjon, HMSK og kommunikasjon og media.

I Virksomhetsstyring- og organisasjonsutviklingsavdelingen arbeider 13 medarbeidere.

For at Bymiljøetaten skal tilby byens innbyggere den beste service og kompetanse innen etatens mangfold av fagfelt, blir det arbeidet kontinuerlig med kultur- og kompetanseutvikling i etaten.

Avdelingen bidrar til utvikling av hensiktsmessig organisering, effektive og risikovurderte prosesser med høy kvalitet og med tilhørende digitale verktøy.

For å øke tilgjengeligheten i våre tjenester for innbyggerne, står digitale selvbetjeningsløsninger og lett tilgjengelig informasjon sentralt.

Avdelingen er en pådriver for strategisk kommunikasjon for å informere og involvere byens innbyggere, også gjennom media.