Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Norheim barnehage endrer navn

Norheim barnehage bytter navn til Olsvikparken barnehage. – Årsaken er at vi ønsker at navnet vårt skal være mer knyttet til lokalområdet, sier styrer Anne Kari Zachariassen.

(03.07.2019)

Skatehallen på Fysak Melkeplassen er åpnet

Det som før var en nedslitt garasje, har nå blitt en flunkende ny skatehall. I juni ble det arrangert åpningsfest.

(27.06.2019)

Nå kan du gjøre endringer i barnehagesøknaden

Hovedopptaket for 2019 er avsluttet og du kan nå gjøre endringer i barnehagesøknaden din.

(07.06.2019)

Har nådd målet om bydelsvis barnehagedekning

Hovedopptaket i barnehage for 2019 er avsluttet. For første gang i historien har alle som har søkt barnehage enten fått plass i en barnehage de har søkt om, eller så har de fått tilbud om plass i en barnehage i bydelen de bor i.

(06.06.2019)

Orienterte Komite for barnehage, skole og idrett om sikkerhetsavvik

Onsdag arrangerte Komite for barnehage, skole og idrett høring for å få klarhet i detaljene rundt sikkerhetsavviket som skjedde i fjor, knyttet til elevnettet i kommunens IKT-system.

(06.06.2019)

Det blir ikke streik i kommunen

KS og hovedsammenslutningene, Unio og Akademikerne, er nå enige, og det blir ikke streik i Bergen kommune.

(23.05.2019)

Slik vil skolene bli berørt hvis det blir streik

Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag 24. mai. Det er først og fremst ungdomstrinnet som vil bli rammet av en eventuell streik, men også enkelte barnetrinn på kombinerte skoler kan bli berørt. Oversikten under blir oppdatert fortløpende.

(21.05.2019)

Gjør opp status for SFO

Byrådet legger frem status for Skolefritidsordningen. Byrådet vil at vedtaket om gratis kjernetid skal erstattes av en generell moderasjonsordning, basert på husholdningsinntekt.

(15.05.2019)

Legger frem tilstandsrapport for bergensskolen

Byrådet legger frem tilstandsrapport for bergensskolene for skoleårene 2017/2018 og 2019/2019. Rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid i bergensskolen.

(15.05.2019)

Nytt byråd på plass

Roger Valhammer er nå på plass som byrådsleder i Bergen og har konstituert nytt byråd.

(25.04.2019)

Har vedtatt plan for seksuell helse

Bystyret har vedtatt en plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning. Planen skal sikter mot god seksuell helse for barn og unge.

(25.04.2019)

Vil legge til rette for et inkluderende oppvekstmiljø

Bystyret har vedtatt "Skyfritt - En plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen". Med planen vil man styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet.

(25.04.2019)

Søkertallene til barnehagene er klare

2772 har søkt barnehageplass til hovedopptaket. Det er 143 færre søkere enn i fjor.

(12.04.2019)

Brukerundersøkelsen 2019

Foresatte er stadig mer fornøyde med barnehage, skole og SFO

Resultatene av brukerundersøkelsen 2019 forsterker tendensene fra i fjor og viser positiv utvikling på alle hovedområder. Foresatte er stort sett godt fornøyd med tilbudet i barnehage, skole og SFO.

(09.04.2019)

Mer synlighet ble suksess for Kirkevoll SFO

SFO ved Kirkevoll skole har hatt en stor økning i tilfredshet fra 2016 til i dag. – Vi har blitt flinkere på å synliggjøre innholdet i SFO. Barna får være med å bestemme aktiviteter, og vi dyrker felt der de ansatte er dyktige, sier Hilde Brunvatne.

(10.04.2019)